Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen työskentelee laboratoriossa.

Tekniikan alan koulutus alkaa Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2023

Diplomi-insinöörien koulutus käynnistyy kestävien materiaalien ja tuotteiden koulutusohjelmassa Joensuussa ja teknillisen fysiikan koulutusohjelmassa Kuopiossa.

Itä-Suomen yliopiston tutkintokoulutus laajenee tekniikan alalle ensi vuonna. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoi korkeakoulujen uusista koulutusvastuista 10. tammikuuta 2022.

Tekniikan koulutusvastuun saaminen on hieno uutinen Itä-Suomelle ja alueen elinkeinoelämälle. Vastaamme näin tekniikan alan osaajapulaan myös valtakunnallisesti. Teknologiateollisuus ry:n selvityksen mukaan teknologiateollisuuden yritykset tarvitsevat kymmenen vuoden sisällä 130000 uutta osaajaa, ja tarve painottuu vahvasti korkeakoulutettuihin osaajiin, akateeminen rehtori Tapio Määttä sanoo.

Määttä kiittelee alueen toimijoiden vahvaa tukea koulutusvastuulle.

– Yritysten ja muiden alueen toimijoiden vahva tuki hakemuksellemme oli ratkaisevan tärkeää. Tulemme rakentamaan DI-koulutuksemme sisältöjä tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja syventämään yritysyhteistyötä, Määttä kertoo.

Diplomi-insinöörien koulutus käynnistyy Itä-Suomessa kahdessa koulutusohjelmassa syksyllä 2023: tekniikan alan asiantuntijoita koulutetaan kestävien materiaalien ja tuotteiden koulutusohjelmassa Joensuun kampuksella ja teknillisen fysiikan ohjelmassa Kuopion kampuksella.

Ensimmäisessä vaiheessa koulutukseen otetaan ainakin 80 uutta opiskelijaa, ja vuodesta 2024 alkaen aloituspaikkojen määrä nousee sataan vuosittain. Samalla yliopisto suuntaa luonnontieteellisen alan aloituspaikkoja tekniikan alan koulutukseen. Syksyllä 2021 Itä-Suomen yliopistossa aloitti 411 uutta opiskelijaa luonnontieteellisellä alalla.

Itä-Suomen yliopisto jätti ministeriölle hakemuksen tekniikan alan koulutuksesta syksyllä 2021. Yliopiston esitys koulutusvastuusta on avoimesti luettavissa verkossa (pdf).

Vahva tutkimus luo pohjan tekniikan koulutukselle

Itä-Suomen yliopistossa tekniikan koulutus rakentuu jo olemassa olevan vahvan tutkimuksen ja koulutuksen perustalle. Koulutusten sisältö ja toteutus suunnitellaan vahvasti molempien kampusten yhteistyönä.

Yliopistolla on monipuolista ja vaikuttavaa metsäbiotalouden, luonnonvarojen, fotoniikan ja materiaalitekniikan sekä laskennallisen fysiikan, ympäristöfysiikan ja lääketieteellisen teknologian tutkimusta. Lisäksi yliopiston lippulaivahankkeet ja huippuyksiköt luovat pohjaa laadukkaalle tekniikan alan koulutukselle.

– Merkittävä osa tulevasta tekniikan koulutuksesta on jo olemassa nykyisessä kurssipaletissamme. Yliopiston lähtökohtana on kuitenkin kehittää ja täydentää olemassa olevaa koulutusta entistä paremmin yritysten ja yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Erityisesti kauppa- ja oikeustieteiden tuottamat kokonaisuudet sekä vapaa sivuaineoikeus täydentävät valmistuvien diplomi-insinöörien osaamista, mikä lisää tekniikan alan koulutuksen houkuttelevuutta ja koulutuksen työelämärelevanssia. Jatkossa panostamme myös entistä enemmän harjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen yhteistyössä yritysten kanssa, sanoo luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani Kari Lehtinen.

Lahjoitusprofessuurit keskusteluissa alueen toimijoiden kanssa

Tekniikan koulutuksen aloilla Itä-Suomen yliopistossa työskentelee nykyisin noin 140 opettajaa ja tutkijaa, joista noin 50 on professoreita.

Käynnistysvaiheessa yliopisto ei ole esittänyt ministeriölle lisärahoitustarvetta. Yliopisto on käynnistänyt keskustelut lahjoitusprofessuureista Itä-Suomen alueellisten rahoittajien ja yritysten kanssa.

Itä-Suomen yliopisto osallistuu tekniikan alan koulutukseen edelleen yhteistyössä muiden yliopistojen ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Syksyllä 2021 käynnistynyt automaatiotekniikan DI-ohjelma jatkuu yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa yliopisto toteuttaa yhteistyössä muun muassa ICT-koulutuspolun tietojenkäsittelytieteen opinnoissa.

Ministeriön tiedote korkeakoulujen koulutusvastuista on luettavissa verkossa: Korkeakoulujen koulutusvastuita laajennetaan - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja

Tapio Määttä, akateeminen rehtori, Itä-Suomen yliopisto, tapio.maatta@uef.fi

Kari Lehtinen, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani, Itä-Suomen yliopisto, kari.lehtinen@uef.fi