Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Valkoisia ruusuja.

Suomen ulkomaankaupan edistämissäätiön apurahoja kauppatieteiden laitoksen opiskelijoille

Suomen ulkomaankaupan edistämissäätiö  (SUE) on myöntänyt apurahoja kauppatieteiden laitoksen opiskelijoille pro gradu -töiden tekemiseen.

Kauppatieteiden laitokselta apurahan saivat:
 

University of Eastern Finland - International Business and Sales Management -maisteriohjelma

Aatu Mattila: The impact of SME's network on internationalization strategy: A comparison between traditional manufacturing and digitalized firms. 

Milla Vuojolahti: Understanding how global-oriented start-ups in Finland utilize their Employer Value Proposition in their brand communication to attract international talent

Niklas Aminoff: Effect Of Covid-19 Pandemic In Sme´s Perception Towards Internationalization
 

University of Eastern Finland – Tourism Marketing and Management -maisteriohjelma

Ulla Salminen: The role of collaboration in the development of tourism service process ecosystem - case medical tourism in Finland.

Ulla Salminen tekee pro gradu -työtä Tourism Marketing and Management -ohjelmaan, aiheenaan Yhteistyön rooli palveluprosessiekosysteemin luomisessa - tapaus terveysmatkailu Suomessa.

Salmisen mukaan terveysmatkailumarkkina on globaali ja kasvava, ja myös Suomeen hakeutuu vuosittain tuhansia ihmisiä lääketieteellisiin hoitoihin. Kasvupotentiaali, sekä kyky vastata tarjontaan nähdään merkittävänä, ja kovassa kilpailutilanteessa alan toimijoiden välisen yhteistyön hiominen sekä palveluprosessin kehittäminen ovat keskiössä.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää terveysmatkailualan ja sidosryhmien yhteistyön nykytila ja millaista yhteistyötä tarvitaan, jotta Suomesta lääketieteellisiä terveyspalveluja ostavan terveysmatkailijan ostopolku olisi mahdollisimman sujuva. Lisäksi tutkitaan kuinka terveysmatkailualan ja sidosryhmien yhteistyöllä voidaan parantaa alan yritysten arvoketjun toimivuutta. Tutkimus keskittyy yhteistyön roolin selvittämiseen kotimaisella terveysmatkailualalla ja luomaan Suomi-spesifisen palveluprosessiekosysteemin.

Kyseessä on laadullinen tutkimus, johon aineisto kerätään puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimusta varten haastatellaan Suomessa toimivien sairaaloiden, klinikoiden ja muiden terveysmatkailualalla toimivien yritysten edustajia. Aineisto analysoidaan käyttämällä induktiivista sisällönanalyysia. 

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Henna Konu, p. 050 305 9023, henna.konu@uef.fi

Professori Mika Gabrielsson, p. 050 568 7626, mika.gabrielsson@uef.f