Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEFin liput.

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston apurahoja Itä-Suomen yliopiston tutkijoille

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston jakosumma kohosi tänä vuonna 1032 000 euroon. Summa sisältää Pohjois-Savon osalta yli 20 000 euroa Kulttuurirahaston hallituksen tänä keväänä maakuntarahastoille myöntämää taiteen lisätukea koronaepidemian aiheuttamaan kriisiin. Apurahansaajia on yhteensä 87.    

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot jakavat tänä vuonna toisen kerran yhteisen Kärkihanke-apurahan suuruudeltaan 100 000 euroa. Apurahan saa MMT, yliopistotutkija Antti Kilpeläinen metsäpohjaisten tuotteiden elinkaarisia aerosolihiukkaspäästöjä käsittelevään tutkimukseen. Molemmat maakuntarahastot myöntävät yhdessä apurahansaajalle 50 000 euroa.  Tiedote

Yksivuotisia apurahoja myönnetään yhteensä kolmetoista. Apurahoista 46, yhteensä 730 500 euroa, jaetaan tieteille ja taiteen tukemiseen myönnetään 41 apurahaa, yhteensä 301 500 euroa. Apurahahakemuksien määrä kohosi hieman tänä vuonna ja hakemuksia tuli yhteensä 521 (vuonna 2019 yhteensä 464). 

Lisätietoja: Tutkijoiden yhteystiedot UEF//Connect

 

Itä-Suomen yliopiston apurahat

Dosentti Aarno Dietz ja työryhmä kuulon diagnisointia ja kuntoutusta käsittelevään tutkimukseen, A. A. Laaksosen rahastosta, 22.000 euroa
 

Fil. maisteri Ilse Ekman tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Natalia ja Fredrik Truben rahastosta, 13.000 euroa

M.Sc. Ramezan Alaghehband Fatemeh ravinnon, gerastenian ja murtumien yhteyksiä ikääntyvillä naisilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Hulda Tossavaisen rahastosta, 13.000 euroa

M.H.Sc. Manisha Hamal nuorten keskuudessa ilmenevää kiusaamista ja sen vaikutusta psyykkiseen terveyteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Savon Sanomain rahastosta, 13.000 euroa

Fil. maisteri Tuukka Ihantola termoforeesiin perustuvan solualtistuslaitteiston toimivuutta biomassan poltossa syntyvien savujen terveysvaikutuksiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Leena ja Jouko Tuomiston rahastosta, 13.000 euroa

M.H.Sc. Nzechukwu Michael Isiozor sydän- ja verisuoniterveyttä, riskitekijöitä ja kuolleisuutta itäsuomalaissa väestössä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Natalia ja Fredrik Truben rahastosta, 26.000 euroa

Fil. maisteri Olli Jääskeläinen neurodegeneratiivisten sairauksien ja Alzheimerin taudin aineenvaihdunnallisia muutoksia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, A. A. Laaksosen rahastosta, 2.500 euroa

Fil. maisteri Roosa Kaarijärvi pitkälle edenneen ja hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän uutta biomarkkeria ja lääkekehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta, 26.000 euroa

M.Sc. Shohreh Kariminezhad neuroplastisten muutosten määrittämisessä käytettävää uutta biomarkkeria käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 13.000 euroa

Maat. ja metsät. tohtori Antti Kilpeläinen ja työryhmä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteisenä Kärkihankkeena metsäpohjaisten tuotteiden elinkaarisia aerosolihiukkaspäästöjä käsittelevään tutkimukseen, Yleisrahastosta, 50.000 euroa

Lääket. lis. Elisa Koljonen aorttaläppäahtauman aineenvaihduntatekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kuopion Sydännaisten rahastosta, 7.000 euroa

Fil. maisteri Henri Korkalainen uniapnean diagnostiikan kehittämistä koneoppimisen menetelmillä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta, 9.000 euroa

Fil. maisteri Ali Koskela silmänpohjan ikärappeuman hoitoa ja ennaltaehkäisyä käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 7.000 euroa

M.Sc. Siiri-Liisi Kraav keski-ikäisten miesten yksinäisyyden ja sosiaalisen isolaation terveysvaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 26.000 euroa

Lääket. kand. Viivi Kuosmanen sappikivitaudin leikkauspotilaan kokemaa kipua ja kirurgista stressiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, A. A. Laaksosen rahastosta, 7.000 euroa

Lääket. kand. Moona Kuronen selkärankaleikkauksen yhteydessä sekä raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen ilmenevää ummetusta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, A. A. Laaksosen rahastosta, 6.500 euroa

Dosentti Maria Lankinen geenien ja ruokavalion yhteisvaikutuksia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä käsittelevään tutkimukseen, Yleisrahastosta, 30.000 euroa

Lääket. kand. Samu Lehtonen spektrikuvantamisen hyödyntämistä glioomakasvainten leikkauksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 7.000 euroa

Lääket. lis. Jonna Leppänen naisten verisuoniterveyden sekä ruokahalunsäätelyn, painon ja kehonkoostumuksen tutkimista lapsettomuushoidon aikana käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kuopion Sydännaisten rahastosta, 4.500 euroa

Fil. tohtori Timo Leppänen, fil. maisteri Samu Kainulainen ja fil. maisteri Sami Nikkonen uniapnean fysiologisten ja patologisten ominaisuuksien yhteyttä päiväaikaisiin oireisiin käsittelevään tutkimukseen, A. A. Laaksosen rahastosta, 31.000 euroa

D.Sc. (Econ) Kang Li tekoälyä ja PK-luottoluokitusten arviointia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yleisrahastosta, 30.000 euroa

Fil. maisteri Joonas Mäkinen kaistasekaviljelyn vaikutusta maanpinnan funktionaaliseen biodiversiteettiin ja biologiseen tuholaistorjuntaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, Alma ja Jussi Jalkasen apurahana, Yleisrahastosta, 26.000 euroa

M.H.Sc. Maliheh Nekouei Marvi Langari kulttuurisesti räätälöityjen terveellisten elämäntapojen neuvontamallia ja diabeteksen ehkäisyä maahanmuuttajien keskuudessa Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Natalia ja Fredrik Truben rahastosta, 26.000 euroa

Fil. maisteri Tomi Nissinen osteoporoosin diagnostiikkaa ja koneoppimista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta, 13.000 euroa

Lääket. tohtori Hanna Nurmi eri sidekudossairauksiin liittyvää interstitaalista keuhkosairautta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Hulda Tossavaisen rahastosta, 10.000 euroa

Dosentti Riitta Pahkala obstruktiivista uniapneaa sairastavien potilaiden sitoutumista apneakiskohoitoon ja kiskohoidon sivuvaikutuksia käsittelevään tutkimukseen, A. A. Laaksosen rahastosta, 7.500 euroa

M.A. Oona Piipponen lasten kulttuurienvälisiä kohtaamisia käsittelevään väitöskirjatyöhön, J. E. ja Anna Tuovisen rahastosta, 9.000 euroa

Lääket. kand. Sami Puustinen leikkaustenaikaista keskushermoston anatomian spektrikuvantamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 7.000 euroa

M.H.Sc. Sarang Latif Qazi lihaskadon ja matalan voimantuoton seurauksia ikääntyvillä naisilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 7.000 euroa

Lääket. lis. Ulla-Maija Ruohoaho Heräämöstä kotiin - pidennettyä päiväkirurgista 23h-hoitomallia käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 26.000 euroa

Fil. maisteri Johanna Ruuth Alzheimerin taudin aiheuttamien silmässä tapahtuvien muutosten hyödyntämistä silmänpohjan ikärappeuman hoidossa ja diagnosoinnissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 15.500 euroa

Fil. maisteri Mikko Räsänen betonirakenteiden venymän havaitsemista sähköä johtavalla pinnoitteella ja sähkövirran avulla toimivassa kuvantamisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta, 26.000 euroa

Fil. maisteri Teemu Rönkkö kaupunki-ilman pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen ja toksikologisten vaikutusten välisiä yhteyksiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Leena ja Jouko Tuomiston rahastosta, 13.000 euroa

Lääket. kand. Iina Saimanen sappikivitaudin leikkauspotilaan kokemaa kipua ja kirurgista stressiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, A. A. Laaksosen rahastosta, 7.000 euroa

Lääket. lis. Satu Salmi kasvainta vastaan aktivoituvaan immuunivasteeseen vaikuttavia tekijöitä melanoomassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 13.000 euroa

Kasvatust. maisteri Una Sutinen peruskouluikäisenä lastensuojelulain nojalla sijoitettujen nuorten aikuisten myönteisiä kokemuksia koulutuspolusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta, 7.000 euroa

Fil. maisteri Rinez Thapa ympäristöystävällisen menetelmän kehittämistä skandiumin talteenottoon malmivesistä ja uraanipitoisten jätevesien puhdistamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta, 26.000 euroa

Lääket. lis. Satu Tiainen tulehdussolujen ja sokeriaineenvaihdunnan välistä yhteyttä sekä vaikutusta rintasyöpäpotilaiden ennusteeseen käsittelevän väitöskirjatyön viimeistelyyn, A. A. Laaksosen rahastosta, 13.000 euroa

Lääket. lis. Tomi Timonen virtuaalitodellisuuden menetelmien käyttökelpoisuutta korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkaussuunnittelussa käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta,7.000 euroa

Ph.D. Xiaoyu Tong metabolisia luusairauksia, niihin liittyviä murtumia sekä luun histomorfometrisen tietopankin perustamista käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Hulda Tossavaisen rahastosta, euroa 30.000 euroa
Fil. maisteri Leena Tuomisto lihanautojen hyvinvointia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta, 10.000 euroa

Lääket. lis. Nina Tusa osallistavan hoitosuunnitelman vaikuttavuutta, potilasvalintaa ja jalkauttamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 13.000 euroa

Lääket. kand. Eemu-Samuli Väliaho eteisvärinän algoritmiperusteista tunnistamista pulssiaaltomittauksella käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Laaksosen rahastosta, 13.000 euroa

Lääket. kand. Salla Ylä-Herttuala uuden menetelmän kehittämistä Alzheimerin taudin varhaisten riskitekijöiden diagnosoinnissa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, A. A. Laaksosen rahastosta, 26.000 euroa