Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

UEFin liput.

Suomen Akatemia myönsi neljä uutta lippulaivarahoitusta, joista kolme Itä-Suomen yliopistolle

Suomen Akatemia on myöntänyt lisätalousarviossaan rahoitusta neljälle lippulaivahankkeelle Suomessa vuosille 2020–2024. Itä-Suomen yliopisto on mukana niistä kolmessa. Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Rahoitus myönnettiin Itä-Suomen yliopiston koordinoimalle, metsätieteen alaan kuuluvalle UNITE-hankkeelle Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia. Lippulaivan johtajana toimii professori Jyrki Kangas.

Rahoituksen sai niin ikään Itä-Suomen yliopiston koordinoima GeneCellNano-lippulaivahanke Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa. Hankkeen johtajana toimii akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala

Itä-Suomen yliopisto on mukana myös rahoitusta saaneessa, Helsingin yliopiston koordinoimassa Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC:n -lippulaivassa. ACCC-lippulaivahankkeessa keskitytään ilmastonmuutoksen sekä heikentyvän ilmanlaadun tutkimukseen. Hanketta johtaa professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta, ja sen varajohtajana toimii professori Kari Lehtinen Itä-Suomen yliopistosta. 

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkösen mukaan tutkijoiden erinomainen menestys lippulaivahaussa kertoo Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen erittäin korkeasta laadusta, laajuudesta ja monipuolisuudesta. 

– Lisäksi se kertoo siitä, että tutkimusaiheemme ovat erittäin ajankohtaisia ja tärkeitä sekä yhteiskunnallisen että taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Tämä kaikki takaa vahvan verkottumisen ja vaikuttavien ekosysteemien synnyn tutkimuksemme pohjalle.

Lippulaivoille myönnettävä, yhteensä 45 miljoonan euron kokonaisrahoitus, tukee tiiviin yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden kesken ja mahdollistaa systemaattisen toiminnan kehittämisen ja laajentamisen.

Vahva yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

Neljäs rahoitettu lippulaivahanke on Turun yliopiston koordinoima Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina (InFLAMES) -hanke.

Suomen Akatemia on myöntänyt aikaisemmin lippulaivastatuksen kuudelle suomalaiselle konsortiolle, joista Itä-Suomen yliopisto on mukana yhdessä. PREIN-hankkeessa keskitytään muun muassa fotoniikan perustutkimukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen sovelluksissa ja innovaatioissa.

Lippulaivaohjelmalla Suomen Akatemia tukee korkeatasoista tutkimusta ja ohjelman tavoitteena on edistää taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen.

Lisätietoja:
Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057
Professori Jyrki Kangas, p. 050 344 9888 
Professori Seppo Ylä-Herttuala, p. 040 355 2075
Professori Kari Lehtinen, p. 040 867 7844

Suomen Akatemian tiedote hankkeista