Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Metsä.

Rohkeita avauksia metsien tutkimukseen ja innovaatioihin uudessa tutkimuslippulaivassa

Suomen Akatemia julkisti tällä viikolla neljä uutta mittavan rahoituksen saanutta lippulaivaosaamiskeskittymää seuraavalle neljälle vuodelle. Yksi niistä on Itä-Suomen yliopiston koordinoima Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia (UNITE). Lippulaivan tavoitteena on monipuolistaa metsään liittyviä elinkeinoja, edistää metsien terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä turvata luonnon monimuotoisuus.

– Haluamme tässä osaamiskeskittymässä luoda aivan uudenlaista liiketoimintaa, joka pohjautuu digitalisoituun ja pelillistettyyn metsäympäristöön. Tavoitteena on tehdä rohkeita avauksia liittyen esimerkiksi metsäelämyksiin ja hyvinvointiin, metsänomistajien neuvontaan sekä puunhankinnan tehostamiseen, kertoo lippulaivan johtaja, professori Jyrki Kangas Itä-Suomen yliopistosta.

Pelillisyyttä sekä ihmisen, koneen ja luonnon välistä vuorovaikutusta kehitetään ja tutkitaan monipuolisesti.

–  Ytimessä on löytää uusia tapoja kerätä, ymmärtää ja käyttää tietoa luonnosta, ja siten vahvistaa ihmisten ja ekosysteemien moninaista suhdetta. Pelillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi paikkatietopohjainen pelaaminen, drone racing, pelilliset puettavat teknologiat, simulaatiot, pelipohjaiset päätöksentekojärjestelmät ja VR/AR-teknologiat, kertoo pelillistämisen professori Juho Hamari Tampereen yliopistosta.

UNITEn odotettavissa olevat tieteelliset läpimurrot perustuvat muun muassa peli- ja mobiiliteknologioiden, robotiikan ja konenäön sekä laserkeilausteknologioiden soveltamiseen.

 – Sovelluskohteina ovat esimerkiksi metsätiedon hankinta, tarkempi koneiden paikannus metsässä, metsätuhojen hallinta, luontomatkailun kehittäminen, puunkorjuun operaatiot ja logistiikka, sekä metsien terveys- ja hyvinvointivaikutusten lisääminen, selventää hankkeen varajohtaja, professori Juha Hyyppä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Elinkeinoelämä tiiviissä yhteistyössä

Yksi lippulaivan tavoitteista on tuottaa tietoa, jonka avulla metsää saadaan kuvattua laadukkaammin ja monipuolisemmin. Tietojen avulla metsien käyttöä saadaan optimoitua paremmin, ja metsistä saadaan niin enemmän taloudellistakin hyötyä. 

– Tiedot antavat myös paremmat mahdollisuudet arvioida metsän käytön vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, hiilensidontaan sekä maisemiin. Puunkorjuun digitalisaation avulla taas saavutetaan kustannussäästöjä ja vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia, Jyrki Kangas taustoittaa.

Entistä monipuolisemmat metsätiedot mahdollistavat myös luotettavammat arviot kestävistä hakkuumahdollisuuksista metsäteollisuuden investointien perustaksi sekä erilaisista metsänkäytön strategioista. 

– Digitalisoimme metsät ja niiden käytön sekä metsätalouden arvoverkot yhdessä. Aloitamme Suomesta, mutta vaikutamme globaalisti, kiteyttää tutkimusprofessori Annika Kangas Luonnonvarakeskuksesta.

Osaamiskeskittymän kumppaneina on niin suuria kuin pieniä yrityksiä metsäsektorilta ja peliteollisuudesta. Mukana on myös työelämän kehittäjiä, kotimaisia ja kansainvälisiä järjestöjä sekä huippututkijoita eri puolilta maailmaa. 

Jyrki Kankaan mukaan yrityskumppanien suuri panostus UNITEn teema-alueiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan antaa hankkeelle erinomaista yhteistoiminta- ja vaikuttavuuspotentiaalia. 

– Odotamme innolla kumppaneitamme mukaan lippulaivayhteistyöhön.

UNITE-konsortioon kuuluvat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus sekä Tampereen yliopisto. Konsortiota koordinoi Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. UNITEssa on mukana myös maailman johtavia metsätieteiden, paikkatiedon ja sensorikehityksen sekä pelillistämisen tutkimusryhmiä.  

Lisätietoja:

Hankkeen johtaja, metsäbiotalouden professori Jyrki Kangas, Itä-Suomen yliopisto, jyrki.kangas(at)uef.fi, p. 050 344 9888 

Hankkeen varajohtaja, kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osaston johtaja, professori Juha Hyyppä, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, juha.hyyppa(at)nls.fi, p. 041 5194451

Tutkimusprofessori Annika Kangas, Luonnonvarakeskus, annika.kangas(at)luke.fi, p. 0295 322461

Pelillistämisen professori Juho Hamari Tampereen yliopisto, juho.hamari(at)tuni.fi, puh. 050 318 6861