Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen johtaa puhetta, ihmisiä pöydän ympärillä.

Sosiaalihuollon johtajille toteutettava kysely tuo uutta tietoa hyvinvointialueiden johtamisesta

Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla (PURJO) -hanke keskittyy sosiaalihuollon johtamisen tutkimiseen. Hankkeessa ääneen pääsevät sosiaalihuoltolain alaisten palvelujen johtajat, joiden kokemuksia ei toistaiseksi ole juuri tutkittu.

Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen yhteisessä hankkeessa tarkastellaan sosiaalihuollon johtamisen nykytilaa ja yhteensovittavaa johtamista erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta. Tutkimuksessa etsitään edellytyksiä eri taustoista tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien yhteistyön onnistumiseen. 

Hankkeessa keskitytään sosiaalihuollon johtamiseen, jonka tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä. Sosiaalihuollon palveluihin kuuluvat lapsiperheiden ja työikäisten sosiaalipalvelut, lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut sekä ikääntyneiden palvelut.

– Puhe hyvinvointialueiden uudistuksen ympärillä on keskittynyt terveydenhuoltoon, vaikka yhtä lailla sosiaalipalvelut koskettavat lähes jokaista ihmistä elämän jossain vaiheessa, sanoo tutkimushankkeen johtaja, professori Sanna Laulainen.

Hyvinvointialueiden johtamisen tutkiminen on ajankohtaista, kun vielä toiminnan muotoaan hakevilla hyvinvointialueilla etsitään tapoja saada sosiaali- ja terveyspalvelujen eri toiminnot toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Oman mielenkiintonsa sosiaalipalveluiden johtamiseen tuo se, että johtajan tehtäviä hoitavat myös terveydenhuoltotaustaiset ihmiset. 

– Johtamista on tärkeä tutkia juuri nyt, kun johtamisjärjestelmiä hyvinvointialueilla kehitetään ja on epäselvää, miltä oma työ tulee jatkossa näyttämään, Sanna Laulainen kertoo.

Tutkimuksessa ääneen pääsevät sosiaalihuollon johtajat

PURJO-hankkeessa toteutetaan kysely kaikkien hyvinvointialueiden sosiaalihuoltolain alaisten palveluiden johtajille helmikuun 2024 aikana. Kyselyn tarkoituksena on saada kokonaiskuva johtajien näkemyksistä omasta johtamisestaan, johtamisen haasteista ja mahdollisuuksista sekä johtamiseen kohdistuvista odotuksista. Tutkimustiedon avulla on mahdollista vähentää johtajien kokemaa kuormaa tekemällä työtä näkyväksi.

– Ei ole yksittäisen johtajan syy, jos ei jaksa erilaisten odotusten puristuksessa. Sitä juuri selvitämme, miten johtajat jaksaisivat paremmin muutosten keskellä, kertoo hankkeen varajohtaja professori Kati Närhi.

Palveluiden integraatio yhdistää sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden johtajia, ja näin hankkeen tuloksista hyötyy koko hyvinvointialueiden johtamisjärjestelmä. Johtamisella on suuri vaikutus tarjottavien palveluiden laatuun.

– Kyselyyn osallistuminen on johtajille mahdollisuus pysähtyä oman johtamisensa äärelle ja kehittää omaa toimintaansa, toteaa väitöskirjatutkija Sanna Tchaplinski.

Kyselyn lisäksi tutkimuksessa haastatellaan myöhemmin keväällä Pohjois-Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueiden sosiaalihuollon johtajia sekä hyvinvointialueiden asioista päättäviä poliitikkoja.