Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Henkilö johtaa etäkokousta.

Mitä on etäjohtaminen? – Käsiteanalyysi paljastaa etäjohtamisen viisi keskeistä ominaispiirettä

Tuoreessa etäjohtamisen käsiteanalyysissa Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Lotta Salin ja apulaisprofessori Jonna Koponen tunnistivat viisi keskeistä etäjohtamisen ominaispiirrettä. Etäjohtamiselle on ominaista hajautettu organisaatio, tieto- ja viestintäteknologiat organisaatiossa, virtuaalitiimin johtaminen, viestinnän korostuminen ja etäjohtamisosaaminen. Tutkimuksessa esitetään myös uusi suomenkielisen etäjohtamisen käsitemääritelmä. 

Hallinnon Tutkimus -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, miten etäjohtaminen määritellään sekä mitä ominaispiirteitä etäjohtamiseen liittyy. Tutkimuksessa havaittiin, että etäjohtamisen käsitemääritelmissä ilmiö on ymmärretty joko sosiaaliseksi vaikuttamisprosessiksi, etäjohtamisen olosuhteiksi tai etäjohtamisosaamiseksi. Tutkimus syventää aiempia käsitemääritelmiä.

Uusi suomenkielinen etäjohtamisen määritelmä

Tutkijat esittävät tutkimuksen pohjalta uuden suomenkielisen tieteelliseen kirjallisuuteen perustuvan etäjohtamisen käsitemääritelmän, mikä on vielä toistaiseksi puuttunut kentältä.

– Arkisissa keskusteluissa etäjohtamisen lisäksi esiin nousevat muun muassa hybridijohtamisen, virtuaalisen johtamisen ja digitaalisen johtamisen käsitteet. Käsitteiden runsas määrä ja niiden vakiintumattomat määritelmät ovat johtaneet tilanteeseen, ettemme aina tarkalleen tiedä mistä puhumme, kun puhumme etäjohtamisesta, Salin kertoo.

Salin ja Koponen määrittelevät etäjohtamisen yksilöiden ja virtuaalitiimien johtamiseksi hajautetuissa organisaatioissa tieto- ja viestintäteknologioiden tehokkaan ja tarkoituksen mukaisen käytön avulla. Etäjohtaminen on sosiaalinen vaikuttamisprosessi, jossa etäjohtaja yhdistää johtamisen ja johtajuuden funktioita sekä kasvokkaista ja digitaalisista viestintää. Etäjohtaminen vaatii johtajalta vuorovaikutusosaamista sekä erityistä etäjohtamisosaamista.

– Tutkimuksen löydösten avulla pystymme ymmärtämään aiempaa paremmin, mitä etäjohtaminen tarkoittaa ja mitä ominaispiirteitä siihen liittyy. Liike-elämän johtajat pystyvät tekemään tietoisempia päätöksiä etäjohtamiseen ja viestintään liittyen, sekä kehittämään tehokkaita johtamiskäytänteitä etätyöympäristöön.

Tutkimuksen havainnot tuovat merkittävää lisäarvoa sekä akateemiseen tutkimukseen että liike-elämän johtajille. Tutkimus on toteutettu Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla.

Tutkimuksesta on julkaistu blogikirjoitus Etäjohtaminen ja viestintä -blogissa. Kuinka etäjohtaminen määritellään? -blogiteksti löytyy osoitteesta https://blogs.uef.fi/etajohtaminen/2023/11/24/kuinka-etajohtaminen-maaritellaan/

Lisätietoja:

Lotta Salin, väitöskirjatutkija, kauppatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, lotta.salin(at)uef.fi, puh. 050 473 2871

Tutkimusartikkeli:

Salin, L. & Koponen, J. (2023). Käsiteanalyysi etäjohtamisesta. Hallinnon Tutkimus, 42(5), 545–559. https://doi.org/10.37450/ht.124958