Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Kuntamarkkinointi

SOMA - Innovatiiviset sopeutuvat maaseudut -tutkimus etenee

Strategiatarkastelussa selvitettiin kuntien elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä. Kunnat vastaavat haasteisiin perinteisin ja uusin keinoin.

Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian SOMA-Sopeutuvat innovatiiviset maaseudut -hankkeessa tuotetaan tilannekuva väestöltään vähenevien maaseutualueiden taloudellisesta kasvupotentiaalista, elinvoimasta, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä.

Tutkimuksessa toteutettiin pääkomponenttianalyysilla harvaan asutun maaseudun, ydinmaaseudun ja kaupungin läheisen maaseudun kuntia koskeva kestävän elinvoimaisuuden indikaattori. Sen perusteella tarkempaan tarkasteluun valittiin kymmenen elinvoimaista eri maaseututyypin kuntaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin näiden kymmenen elinvoimaisen kunnan kuntastrategioita, hyvinvointikertomuksia, muita kehittämissuunnitelmia sekä kunnanhallitusten pöytäkirjoja.

Esimerkkikuntien dokumenteissa mainitut vahvuudet olivat kunnan sijainti esimerkiksi suhteellisen lähellä isompaa keskusta tai kohtuullisen hyvien liikenneyhteyksien varrella, turvallisuus, yhteisöllisyys, luonnonläheisyys ja ympäristö sekä hyvä työllisyystilanne. SOMA-esimerkkikuntien haasteita olivat mm. kunnan väestön väheneminen ja ikääntyminen, kuntatalouden ongelmat, vaikeus rekrytoida osaavaa työvoimaa kuntaan, kuntaorganisaation tehottomuus, palvelujen järjestämiseen liittyvät vaikeudet, heikot julkiset liikenneyhteydet, teiden huono kunto ja heikko ylläpito.

Kunnat vastaavat haasteisiin sekä ”perinteisin keinoin” että uusin ratkaisuin. Kaavoitus ja tonttitarjonta, kuntamarkkinointi ja ns. vauvaraha lapsiperheiden houkuttelemiseksi kuntaan ovat olleet käytössä pitkään. Uusia keinoja ovat kunnan luova markkinointi, erilaiset asumiskokeilut, kunnan rakennusten uudet käyttötarkoitukset tai valokuidun hyödyntäminen mm. uusissa digitaalisissa palveluissa tai etätyömahdollisuuksien parantamiseksi. Esimerkkikunnissa kuntalaisten hyvinvointi, osallisuus ja kestävään kehitykseen siirtyminen on nostettu tärkeiksi kehittämisen kohteiksi.

Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa tunnistetaan hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla väestöltään vähenevissä ja ikääntyvissä kunnissa on mahdollista löytää uusia ratkaisuja elinvoiman ja kunnan asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lue SOMA-hankkeen infograafi https://uefconnect.uef.fi/wp-content/uploads/2022/01/Infograafi_3.pdf

Lisätietoja: Professori Teemu Makkonen, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, teemu.makkonen@uef.fi

SOMA – Sopeutuvat innovatiiviset maaseudut -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.