Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Verinäyte.

Rutiiniverikokeisiin perustuva riskimalli ennustaa immuunivasteen muuntajilla hoidettujen, etäpesäkkeistä syöpää sairastavien potilaiden hoidon tehoa ja elossaoloaikaa

Tutkijoiden luoma riskimalli voi auttaa tunnistamaan syöpäpotilaat, joille olisi hyötyä immuunivasteen muuntajista. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus julkaistiin BMC Cancer -lehdessä.

Immuunivasteen muuntajat ovat useisiin erityyppisiin syöpiin käytetty hoitomuoto. Ne ovat vasta-aineita, jotka herkistävät elimistön omaa immuunipuolustusta tunnistamaan ja tuhoamaan syöpäkasvaimia. Kaikilla potilailla hoito ei kuitenkaan tehoa. Esimerkiksi syöpään liittyvä yleinen tulehdustila elimistössä voi vaikuttaa immuunivasteen muuntajien tehoon. 

Nyt julkaistussa tutkimuksessa luotiin kuudesta yleisestä tulehdustilaan liittyvästä verikokeesta riskimallin, jolla immuunivasteen muuntajia saavat potilaat voitiin jakaa hyvän ja huonon ennusteen ryhmiin. – Hoitotulosta ennustavan riskimallin avulla lääkehoidon voisi kohdentaa paremmin siitä hyötyville potilaille, kertoo yliopistotutkija Aino Rönkä.

Tutkimukseen otettiin mukaan KYS Syöpäkeskuksessa immuunivasteen muuntajilla hoidettuja etäpesäkkeistä syöpää sairastavia potilaita. Potilaille annettiin 0–6 riskipistettä seuraavien tulehdustilaa kuvaavien veriarvojen perusteella: kohonneet neutrofiiliset valkosolut, verihiutaleet, C-reaktiivinen proteiini (CRP), laktaattidehydrogenaasi ja lasko sekä matala hemoglobiini. Potilaat jaettiin riskipisteiden perusteella kahteen ryhmään: 0–3 riskipistettä saaneet hyvän ennusteen ryhmään ja 4–6 riskipistettä saaneet huonon ennusteen ryhmään.

Hyvän ennusteen ryhmässä 53,9 prosenttia potilaista sai hoitovasteen immuunivasteen muuntajilla, kun taas huonon ennusteen ryhmässä hoitovasteen sai 30,3 prosenttia potilaista. Hyvän ennusteen ryhmässä potilaiden keskimääräinen elossaoloaika hoidon jälkeen oli 27,3 kuukautta ja huonon ennusteen ryhmässä 10 kuukautta. Riskimallin ennustevaikutus tuli esiin kaikissa yleisimmissä tutkituissa syöpätyypeissä eli keuhkosyövässä, melanoomassa ja munuaissyövässä.

Tutkimuksessa luotu rutiiniverikokeisiin perustuva riskipisteytys on käytännöllinen ennustemalli, jota voisi helposti hyödyntää syöpäpotilaan hoitoarviossa. Immuunivasteen muuntajien kohdentaminen niistä todennäköisimmin hyötyville potilaille lisää hoitomuodon tehoa, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Tutkijat tähdentävät kuitenkin, että malli on vielä validoitava prospektiivisessa monikeskustutkimusasetelmassa.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Aino Rönkä, Itä-Suomen yliopisto ja KYS Syöpäkeskus, aino.ronka(a)uef.fi

Tutkimusartikkeli (Open Access):

Tiainen, S., Nurmela, V., Selander, T. et al. A practical prognostic peripheral blood-based risk model for the evaluation of the likelihood of a response and survival of metastatic cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors. BMC Cancer 23, 1186 (2023). https://doi.org/10.1186/s12885-023-11699-0

Avainsanat