Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Melanoomasoluja.

Melanoomasolujen sferoidiviljelmä, josta värjätty hyaluronaani (punainen) ja solukalvon CD44-proteiini (vihreä).

Tulehdusta edistävät makrofagit auttavat melanoomaa leviämään

Itä-Suomen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan immuunipuolustukseen osallistuvat, tulehdusta edistävät M1-makrofagisolut voivat vauhdittaa syövän etenemistä. Niiden vaikutuksia tutkittiin melanoomasoluissa. Tulokset julkaistiin Journal of Investigative Dermatology -lehdessä.

Makrofagit ovat monimuotoinen joukko valkosoluja, jotka osallistuvat elimistössä muun muassa immuunipuolustukseen. Monissa syövissä makrofageja hakeutuu kasvaimen ympäristöön, missä ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kasvainsolujen kanssa. Näiden vuorovaikutusmekanismien ymmärtäminen voi auttaa löytämään uusia kohteita syöpähoidoille.

Makrofagit osallistuvat syövän torjuntaan, mutta syöpäkasvain voi valjastaa niitä myös edistämään syövän kehittymistä ja leviämistä. Useissa eri syöpätyypeissä, kuten melanoomassa, makrofagien runsas määrä on yhteydessä huonoon ennusteeseen.

Makrofagit jaotellaan perinteisesti kahteen päätyyppiin: tulehdusta edistäviin M1-makrofageihin ja tulehdusta hillitseviin M2-makrofageihin. M2-makrofagien ajatellaan tukevan syövän kasvua muun muassa kiihdyttämällä syöpäsolujen jakautumista. M1-makrofagien vaikutus syöpäsoluihin on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kroonisen tulehduksen tiedetään kuitenkin altistavan syövän kehittymiselle.

Monien syöpien kasvuun, leviämiseen ja tulehdustilaan liittyy usein solujen kiihtynyt hyaluronaanin tuotanto. Hyaluronaani on sokeriyhdiste, joka voi muodostaa syöpäsolujen ympärille niitä esimerkiksi immuunipuolustukselta ja syöpähoidoilta suojaavan peitteen.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin erityyppisten makrofagien vaikutuksia melanoomasolujen geenien ilmentymiseen ja hyaluronaanituotantoon. Tutkijat havaitsivat M1-makrofagien erittämien tulehdustekijöiden lisäävän hyaluronaanin tuotantoa melanoomasoluissa kiihdyttämällä sitä tuottavan HAS2-geenin ilmentymistä. Samalla tulehdustekijöiden ilmentyminen syöpäsoluissa sekä syöpäsolujen liikkuminen, invaasio, lisääntyi. Tulehdusta edistävät vaikutukset melanoomasoluissa välittyivät TNFR1-NF-kB-signalointireitin kautta.

Nämä tulokset osoittavat M1-makrofagien lietsovan melanoomassa syövän kehittymistä edistävää tulehdusta, jossa hyaluronaanilla on keskeinen rooli. Tulos on mielenkiintoinen, sillä aikaisemmin on keskitytty M1-makrofagien syövän kasvua estäviin vaikutuksiin.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä dosentti Sanna Pasonen-Seppäsen tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmän työtä ovat tukeneet Suomen Akatemia, Sigrid Juseliuksen säätiö, Syöpäsäätiö, Pohjois-Savon syöpäyhdistys, Pohjois-Savon Kulttuurirahasto ja Paavo Koistisen säätiö.

Lisätietoja:

Kirsi Kainulainen, FM, väitöskirjatyöntekijä, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kirsi.kainulainen/

Sanna Pasonen-Seppänen, FT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/sanna.pasonen-seppanen/

Tutkimusartikkeli:

Kirsi Kainulainen, Piia Takabe, Sami Heikkinen, Niina Aaltonen, Carol de la Motte, Leena Rauhala, Franziska C. Durst, Sanna Oikari, Taija Hukkanen, Eija Rahunen, Ella Ikonen, Jaana M. Hartikainen, Kirsi Ketola, Sanna Pasonen-Seppänen. M1 Macrophages Induce Protumor Inflammation in Melanoma Cells through TNFR–NF-κB Signaling. Journal of Investigative Dermatology, 2022, ISSN 0022-202X, https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.04.024