Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Voikukkia.

RUSTIK-hanke edistää kestävän kehityksen siirtymää 14:sta eurooppalaisella pilottialueella – Suomesta mukana Pohjois-Karjala

Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ovat mukana nelivuotisessa RUSTIK-hankkeessa, jossa etsitään keinoja maaseutualueiden kestävän kehityksen siirtymän edistämiseksi. Hankkeessa pyritään tarjoamaan maaseudun päättäjille ja toimijoille välineitä, joilla ne voivat suunnitella siirtymää tukevaa politiikkaa, strategioita ja aloitteita entistä paremmin.

– Maakuntaohjelman visiossa Pohjois-Karjala on kestävästi kasvava ja älykkäästi sopeutuva ja siinä tunnistetaan maakunnan kehittämisen haasteet. RUSTIK-hankkeessa saamme vertailutietoa muista samankaltaisista alueista Euroopassa. Hankkeen tuloksina odotamme uusia toimintamalleja ja uutta ymmärrystä alueemme kehittämiseen entistäkin elinvoimaisemmaksi, kertoo aluekehitysjohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

RUSTIK-hankkeessa lähtökohtana on, että maaseutualueet eivät ole ainoastaan passiivisia sopeutujia erilaisiin ulkoisiin taloudellisiin ja poliittisiin muutoksiin nähden.

– Eurooppalainen maaseutu muuttuu aiempaa monimuotoisemmaksi, mikä ei merkitse ainoastaan haasteita vaan myös muuttuvia mahdollisuuksia. Keskeisessä asemassa tässä mielessä on erilaistumisprosessin ymmärtäminen ja havainnollistaminen, jotta kyetään paremmin hyödyntämään Euroopan unionin aluepolitiikan ja maaseutupolitiikan toimintakenttää, toteaa tutkimusjohtaja Petri Kahila Itä-Suomen yliopistosta.

RUSTIK-hanketta (Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes) rahoittaa Horisontti Eurooppa -ohjelma. Siinä tutkitaan kestävän kehityksen edellyttämiä sopeutumisvaatimuksia sekä kehitetään maaseutupolitiikan päätöksentekoa, jotta maaseutualueiden eri toimintoja ja ominaisuuksia sekä niiden mahdollisuuksia ja haasteita voitaisiin ymmärtää paremmin. Hankkeessa pureudutaan erityisesti yhteiskuntaan, talouteen, ympäristöön ja digitalisaatioon liittyviin muutoksiin.

Pilottialueet ovat hankkeessa keskeisessä roolissa maaseudun monimuotoisuutta ja muutosta koskevien näkemysten muodostamisessa. Pohjois-Karjala on yksi 14 pilottialueesta kymmenessä Euroopan maassa. Pilottialueille luodaan Living Labs -innovaatioekosysteemejä, joissa testataan uusia tiedonkeruumenetelmiä sekä yhdistetään uutta dataa olemassa oleviin tietolähteisiin luoden uusia indikaattoreita kestävän siirtymän tueksi.  Hankkeessa keskitytään myös tiedon integrointiin ja viestimiseen, jotta ajankohtainen tieto on maaseudun päättäjien ja toimijoiden käytettävissä. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa vaikutusten arviointia maaseutualueilla.

Monitieteisessä konsortiossa on mukana 31 organisaatiota

Hankkeessa on mukana kahdeksan yliopistoa ja neljä tutkimuslaitosta, jotka tuovat hankkeeseen tieteellistä asiantuntemusta maaseudun kehittämisestä, aluesuunnittelusta, politiikan prosesseista sekä kestävästä kehityksestä. Itä-Suomen yliopistossa hankkeesta vastaa Karjalan tutkimuslaitos.

Pohjois-Karjalan pilottialuetta hankkeessa edustaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on keskeinen rooli maaseutualueiden sopeutumista ja uudistumista koskevan uuden tiedon tuottamisessa ja välittämisessä maakunnan sidosryhmille. Muista pilottialueista on mukana niin paikallisia ja alueellisia julkishallinnon toimijoita, toimintaryhmiä, elinkeinoelämän yhdistyksiä kuin aluekehitysviranomaisiakin.

Hankkeessa on mukana kaksi eurooppalaista kattojärjestöä Euromontana ja Euroopan Leader-yhdistys ELARD. Kattojärjestöillä on keskeinen rooli alueellisessa vaikuttamisessa sekä hankkeen tulosten viemisessä Euroopan unionin toimijoille. Lisäksi hankkeessa on mukana teknologioita tuottavia pk-yrityksiä sekä kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat välittäjänä yliopistojen ja pk-yritysten välillä. Kaiken kaikkiaan hankkeeseen osallistuu toimijoita Saksasta, Itävallasta, Espanjasta, Ranskasta, Suomesta, Italiasta, Sloveniasta, Serbiasta, Puolasta, Belgiasta, Bulgariasta ja Iso-Britanniasta.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Petri Kahila, puh. 050 411 8445, petri.kahila(at)uef.fi

Tutkijatohtori Juha Halme, puh. +358 50 570 3754, juha.halme(at)uef.fi

Projektipäällikkö Aura Liski, puh. + 358 50 477 1544, aura.liski(at)pohjois-karjala.fi  

RUSTIK-hankkeen verkkosivut

RUSTIK-hanke sosiaalisessa mediassa

https://twitter.com/RustikHEU

https://www.linkedin.com/company/rustikheu/

https://www.facebook.com/RustikHE

http://rustik-he.eu/