Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Asiakasneuvontaa apteekissa

Reseptiasiakas kuulee lääkevaihdon mahdollisuudesta useammin apteekista kuin lääkäriltä

Suurimmalle osalle eli 80 prosentille reseptiasiakkaista kerrottiin apteekissa mahdollisuudesta vaihtaa reseptilääke edullisempaan vastaavaan valmisteeseen, käy ilmi äskettäin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta. Vastaavan tiedon lääkäriltä oli saanut 36 prosenttia reseptiasiakkaista.

Muista lääkkeen vaihtamiseen liittyvistä asioista 52 prosentille reseptiasiakkaista mainittiin apteekissa vaihtokelpoisten valmisteiden hintaerot ja 39 prosentille mahdollisuus kieltäytyä lääkevaihdosta. 23 prosentille kerrottiin lääkkeestä saatavasta Kela-korvauksesta, 18 prosentille lääkkeen valmistajasta ja 17 prosentille keskenään vaihdettavien lääkkeiden saatavuudesta. Vain 11 prosentille kerrottiin vaihtokelpoisten lääkkeiden toisistaan poikkeavista pakkauksista, 9 prosentille lääkkeiden koostumuseroista ja 4 prosentille niiden ulkonäköeroista.

Vaihtokelpoisten lääkkeiden koostumuseroista ja hinnoista kaivataan enemmän tietoa

Kyselyyn vastanneista reseptiasiakkaista 89 prosenttia oli saanut mielestään apteekkikäynnillään riittävästi tietoa reseptilääkkeen vaihtamisesta. Iältään 18–34-vuotiaat kokivat muun ikäisiä useammin, etteivät olleet saaneet riittävästi tietoa reseptilääkkeen vaihtamisesta. Myös ne reseptiasiakkaat, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta lääkevaihdosta, kaipasivat muita useammin lisää tietoa. Lisää tietoa kaivattiin yleisimmin vaihtokelpoisten valmisteiden koostumuseroista, hinnoista sekä siitä, olisiko lääke ylipäätään ollut vaihdettavissa edullisempaan.

Kyselyyn vastanneista reseptiasiakkaista 5 prosenttia raportoi, että lääkäri oli vähintään kerran kieltänyt heiltä lääkevaihdon. Useimmille heistä eli 70 prosentille lääkäri oli kertonut vaihtokiellon syyn. Vastaajista 56 prosenttia kertoi, ettei ole koskaan keskustellut lääkärin kanssa lääkkeiden hinnoista, kun taas 40 prosenttia oli keskustellut niistä joskus.

Tutkimuksen perusteella apteekissa kerrotaan asiakkaille monista lääkevaihtoon ja vaihtokelpoisiin valmisteisiin liittyvistä asioista, ja neuvonta keskittyy vaihdon kannalta oleellisiin aiheisiin. Apteekin asiakkaat kokevat myös saaneensa riittävästi tietoa lääkkeen vaihtamisesta. – Nuoret asiakkaat ja asiakkaat, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta lääkevaihdosta, voivat kuitenkin tarvita enemmän tietoa. Apteekissa tulisi tunnistaa tiedontarpeessa olevat asiakkaat ja tarjota asiakkaille yksilöllisesti heidän tarvitsemaansa tietoa. Neuvonnassa tulisi kiinnittää huomiota myös aiheisiin, joista kyselyn mukaan keskustellaan asiakkaan kanssa harvemmin, kuten eroihin lääkkeiden ulkonäöissä, koostumuksissa ja pakkauksissa, toteaa nuorempi tutkija, proviisori Riikka Rainio Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta

–  Keskustelu lääkkeiden hinnoista ei ole myöskään yleistä lääkärin ja potilaan välillä. Tämä korostaa apteekissa annetun hintaneuvonnan merkitystä.

Lääkevaihto otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2003 ja sitä täydentävä viitehintajärjestelmä vuonna 2009. Määrätessään lääkevaihdon piiriin kuuluvia lääkkeitä lääkärin on kerrottava potilaalle mahdollisuudesta vaihtaa lääkevalmiste edullisempaan vastaavaan valmisteeseen apteekissa. Lääkäri voi kieltää lääkevaihdon hoidollisin tai lääketieteellisin perustein, ja kiellon syy pitää kertoa potilaalle. Apteekissa lääkevaihdon piiriin kuuluva reseptilääke tulee vaihtaa hinnaltaan halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan vastaavaan valmisteeseen, ellei lääkäri tai asiakas kiellä vaihtoa. Farmaseuttisen henkilön tulee myös varmistaa, että asiakas osaa käyttää lääkettä oikein ja turvallisesti. Lisäksi asiakkaalle pitää kertoa lääkkeiden hinnoista ja muista lääkevalmisteen valintaan vaikuttavista tekijöistä. Hintaneuvonnan tulee sisältää tieto sillä hetkellä edullisimmasta lääkevalmisteesta. Apteekin tulee lääkevaihdon yhteydessä varmistua siitä, että asiakas tietää toimitettavan lääkevalmisteen korvaavan aikaisemmin käytetyn valmisteen.

Kyselytutkimus toteutettiin apteekkien reseptiasiakkaille kevättalvella 2018. Kyselylomakkeita jaettiin kahden viikon ajan eri puolilla Suomea sijaitsevista 18 apteekista täysi-ikäisille asiakkaille, jotka hakivat itselleen viitehintajärjestelmään kuuluvia reseptilääkkeitä. Yhteensä jaettiin 2606 lomaketta, joista 1043 eli 40 prosenttia palautui täytettynä tutkijoille. Tutkimusta rahoittivat Kela ja Suomen Kulttuurirahasto.

Lisätietoja: 

Nuorempi tutkija, proviisori Riikka Rainio, puh. 040 355 2460, sähköposti: riikka.rainio (a) uef.fi 

Alkuperäisjulkaisu:

Rainio R, Ahonen R, Timonen J: The content of counselling received about interchangeable medicines and generic substitution – A survey of pharmacy customers. Journal of Pharmaceutical Health Services Research , 2022;, rmac004, https://doi.org/10.1093/jphsr/rmac004

https://academic.oup.com/jphsr/advance-article-abstract/doi/10.1093/jphsr/rmac004/6571481