Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Asiakas apteekissa

Lääkkeen hinta ja tuttuus ratkaisevia lääkevaihdossa

Lääkärin määräämän lääkevalmisteen vaihtaminen edullisempaan on arkipäivää suomalaisissa apteekeissa. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 48 prosentilla asiakkaista oli kokemusta sekä lääkevaihdon sallimisesta että kieltämisestä. 41 prosenttia kertoi sallineensa ja 6 prosenttia kieltäneensä lääkevaihdon aina sitä tarjottaessa. Vastaajista vain 5 prosentilla ei ollut kokemusta lääkevaihdosta.

Tärkein syy sallia lääkevaihto oli halu säästää lääkekustannuksissa – sen mainitsi syyksi 76 prosenttia vastaajista. Noin 30 prosenttia vastaajista salli lääkevaihdon myös tilanteissa, joissa reseptillä määrätty valmiste tai aiemmin käytössä ollut valmiste ei ollut saatavilla apteekissa.  Tärkeimmät syyt kieltäytyä lääkevaihdosta olivat liian pieni hinnanero vaihdettavien valmisteiden välillä (63 %) sekä hyvä kokemus aiemmin käytössä olleesta valmisteesta (60 %). Muina syinä mainittiin muun muassa se, ettei asiakkaan haluamaa lääkevalmistetta ollut saatavilla apteekissa (14 %) ja epäily siitä, ettei vaihtokelpoinen lääkevalmiste ole yhtä tehokas kuin asiakkaan aiemmin käyttämä valmiste (13 %).                                                                                                              

Vaihtokelpoisen lääkevalmisteen valintaan vaikutti eniten eli 60 prosentilla vastaajista valmisteen hinta. 38 prosentilla valintaan vaikuttivat lääkkeen tuttuus ja 33 prosentilla saatavuus. Lääkkeen hinta oli tärkein tekijä asiakkaille, joilla oli kokemusta lääkevaihdon sallimisesta ja niille, joilla ei ollut kokemusta lääkevaihdosta.  Asiakkaat, jotka olivat pelkästään kieltäneet lääkevaihdon, valitsivat valmisteen tuttuuden perusteella.

Tutkimus toteutettiin kyselynä apteekkien asiakkaille kevättalvella 2018. Kyselylomakkeita jaettiin kahden viikon ajan eri puolilla Suomea sijaitsevista 18 apteekista täysi-ikäisille asiakkaille, jotka hakivat viitehintajärjestelmään kuuluvia reseptilääkkeitä itselleen. Yhteensä jaettiin 2606 lomaketta, joista 1043 eli 40 prosenttia palautui täytettynä tutkijoille. Tutkimuksen rahoitti Kela.

Lääkevaihto otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2003 ja sitä täydennettiin viitehintajärjestelmällä vuonna 2009. Apteekkien on tarjottava asiakkaalle mahdollisuutta vaihtaa lääkevaihdon piiriin kuuluva lääkevalmiste edullisempaan, mutta asiakkaalla on oikeus kieltää vaihto. Myös lääkäri voi kieltää lääkevaihdon. Lääkevaihdon piiriin kuuluu tällä hetkellä lähes 60 prosenttia markkinoilla olevista, ihmisille tarkoitetuista reseptilääkkeistä.  Lääkevaihdon ja sen myötä alkaneen lääkevalmisteiden hintakilpailun on arvioitu tuoneen noin miljardin euron säästöt vuoteen 2018 mennessä Suomessa. Lääkevaihdon käyttöönotto oli lääkepoliittisesti merkittävä uudistus, joka aiheutti paljon julkista keskustelua ja myös vastustusta 2000-luvun alussa. Lääkevaihtoa on kuitenkin toteutettu Suomessa tehokkaasti ja se on osoittautunut onnistuneeksi lääkepoliittiseksi päätökseksi.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija, dosentti Johanna Timonen, puh. 040 355 3881, sähköposti: johanna.timonen@uef.fi

Professori Riitta Ahonen, puh. 050 3637902, sähköposti: riitta.ahonen@uef.fi

Alkuperäisartikkeli: Nokelainen H, Lämsä E, Ahonen R, Timonen J: Reasons for allowing and refusing generic substitution and factors determining the choice on an interchangeable prescription medicine: a survey among pharmacy customers in Finland. BMC Health Service Research https://doi.org/10.1186/s12913-020-4894-3, 2020