Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Oppilaita lokeroittensa luona.

Rahoitusta tieteellisen tiedon saavuttamiseen ja tuntemukseen sekä tiedeuteliaisuuteen

  • Yliopistoyhteisö
  • Koulutus ja oppimisympäristöt

Monimutkaiset tieteelliset ilmiöt sekä monesta eri lähteestä tulviva ristiriitainenkin tieto hämmentää, ja kansalaisten on hankalaa tehdä oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä. Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti kuun alussa uusista rahoitettavista konsortiosta. Yksi niistä on Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FIN-SCI) -konsortio, jonka tutkimuksen tavoitteena on lisätä ihmisten tiedeuteliaisuutta ja tuntemusta siitä, että tieteellinen tieto on tarkoitettu kaikille. 

FIN-SCI-konsortio on Turun, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen yhteinen, ja sitä johtaa yliopistonlehtori Johanna Kaakinen Turun yliopistosta. Osahankkeen johtajana toimii Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Sari Havu-Nuutinen.

– Monitieteinen tutkimus yhdistää psykologian, neurotieteen, kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta. Näin projektissa luodaan uutta tietoa sujuvan tiedeoppimisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tunne- ja neurokognitiivisista mekanismeista. Tavoitteena on myös luoda tieteeseen pohjaavia menetelmiä eri-ikäisten tiedeoppimisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tukemiseen erilaisissa oppimisympäristöissä, Havu-Nuutinen kertoo.

Hänen tutkimusryhmänsä keskittyy erityisesti lasten ja heidän vanhempiensa tiedepääoman selvittämiseen ja kehittämiseen kouluissa. Hankkeessa on keskeisinä partnereina mukana tiedekeskus Heureka ja Suomen tiedekeskusverkosto. 

– Konsortion tavoitteena on parantaa tieteellisen tiedon saavutettavuutta ja kehittää yhdessä tiedon hyödyntäjien kanssa menetelmiä, jotka edistävät tieteellisen tiedon omaksumista, arvostusta ja käyttöä päätöksenteossa.

FIN-SCI-konsortio sai rahoituksen STN:n LITERACY-ohjelmasta. Konsortion kokonaisrahoitus on yhteensä 3 949 656 euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 499 483 euroa.

Lisätietoja:
Professori Sari Havu-Nuutinen, sari.havu-nuutinen(at)uef.fi, p. 050 442 2356