Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kaija Saranto.

Professori Kaija Sarannolle Venny Snellman -tunnustuspalkinto

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon professori Kaija Saranto on saanut Sairaanhoitajien koulutussäätiön myöntämän Venny Snellman -tunnustuspalkinnon ansioistaan rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta hoitotyön kehittämiseksi. Palkinto jaettiin sunnuntaina 21.11.2021.

Saranto johtaa Itä-Suomen yliopistossa tutkimusryhmiä, jotka keskittyvät tiedonhallinnan analytiikkaan, jaettuun päätöksentekoon, etähoitoon sekä potilasturvallisuuteen. Hän johtaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmia.

Syyskuussa Saranto valittiin kansainvälisen International Academy of Health Sciences Informatics (IAHSI) -akatemian presidentiksi. Akatemia toimii terveystieteiden tiedonhallinnan johtajien ja asiantuntijoiden verkostona, joka edistää alan tutkitun tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista kansainvälisesti. Sarannolla on ollut useita luottamustoimia tiedonhallinnan kansainvälisissä järjestöissä. Tällä hetkellä hän toimii Euroopan lääketieteellisen tiedonhallinnan yhdistyksen (EFMI) koulutustyöryhmän puheenjohtajana.

Samalla Sairaanhoitajien koulutussäätiö palkitsi yliopistonlehtori, TtT Pirjo Partasen ja opetuspäällikkö, TtT Anne-Maria Kanervan merkittävästä työstä hoitotyön ja sen johtamisen koulutuksessa.

Pirjo Partanen on tehnyt merkittävän elämätyön hoitotyön johtamisen opettajana, tutkijana ja kehittäjänä. Hän toimi Kuopion ja sittemmin Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hoitotyön johtamisen opettajana ja tutkijana lähes 20 vuotta.

Anne-Maria Kanerva on kehittänyt ansiokkaasti hoitotyön koulutusta ja sairaanhoitajan ammatillista työnkuvaa. Hän toimii Satakunnan ammattikorkeakoulun suomen- ja englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opetuspäällikkönä.

Tiedotteen alkuperäinen lähde: Sairaanhoitajaliitto, https://sairaanhoitajat.fi/vuoden-venny-sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietohallinnon-professori-kaija-saranto-uusilla-hyvinvointialueilla-tarvitaan-nykyista-parempaa-tiedonkulkua/