Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Jussi Laine

Professori Jussi Laine arvioi itärajan aitahankkeen vaikutuksia eduskunnan ihmisoikeusverkoston tilaisuudessa

Professori Jussi Laine Karjalan tutkimuslaitokselta arvioi Suomen itärajalle rakennettavan aidan vaikutuksia keskustelutilaisuudessa, jonka järjesti eduskunnan ihmisoikeusverkosto 16. joulukuuta otsikolla Itäraja ja ihmisoikeudet. Suomen itärajalle rakennettavalla rajaesteellä pyritään muun muassa torjumaan laitonta maahantuloa ja varautumaan mahdollisiin hybridivaikuttamisen tilanteisiin. Mittava hanke vaatii perusteellista arviointia. Etenkin hankkeen ihmisoikeusvaikutukset ovat herättäneet asiantuntijoissa kysymyksiä ja huolta, mutta myös aidasta saatavaa hyötyä ja sen kustannustehokkuutta on kyseenalaistettu.

Jussi Laine avasi keskustelussa etenkin monitieteisen rajatutkimuksen näkökulmia aitaan. Hän on kiinnittänyt laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta kriittistä huomiota hankkeeseen sen julkistamisesta lähtien sekä kotimaisessa että kansainvälisessä mediassa. Laine tähdentää, että vaikka aita osaltaan helpottaisi rajavalvontaa, vastaavat esteet ovat aiheuttaneet enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Lyhyen tähtäimen poliittisten tulosten perusteella rakennettavat raja-aidat ovat herättäneet lähinnä pelkoa ja populismia sekä ajaneet niitä suunnittelevien ja tuottavien yritysten etua sen sijaan, että olisivat kestävästi parantaneet turvallisuutta. Laine haluaa nähdä mahdollisuutensa osallistua tilaisuuteen osaksi alkavaa keskustelua hankkeen todellisista hyödyistä ja riskeistä.

Sisäministeriön rajavartio-osaston ja oikeudellisen osaston edustajat tarkastelivat tilaisuudessa ihmisoikeuksien huomioimista säädösvalmistelussa. Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeusvelvoitteiden huomioimista avasi myös professori Eeva Nykänen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta. Rajavartiolaitoksen edustaja tarkasteli Suomen Rajavartiolaitoksen toimintavaltuuksia ja -malleja erityyppisissä tilanteissa.

Lisätietoja:

Professori Jussi Laine, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/jussi.laine/