Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Muki kädessä.

Pohjois-Karjalan kulttuurirahastolta 462 000 euroa apurahoja Itä-Suomen yliopistolle

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto jakoi vuosijuhlassaan 15. toukokuuta 969 000 euroa tieteen, taiteen ja tapahtumien tukemiseen. Itä-Suomen yliopistoon myönnettiin 22 apurahaa, joiden yhteissumma oli 462 000 euroa. 

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntarahastojen yhteisenä kärkihankkeena myönnettiin sadan tuhannen euron apuraha professori Hanna Lappalaisen johtamalle tutkimushankkeelle. Tutkimus kohdistuu itäsuomalaisten kielellistä variaatiota sekä yhteiskuntaluokkaan ja eriarvoisuuteen liittyviä kokemuksia käsittelevään tutkimukseen. 

Kulttuurirahaston J. V. Snellman -mitali myönnettiin metsätalouden suunnittelun emeritusprofessori Timo Pukkalalle metsähoitomenetelmien tutkimuksesta, metsän jatkuvan kasvun puolesta puhumisesta. Timo Pukkala oli vuonna 2020 Scopus-julkaisutietokannan pohjalta tehdyssä vertailussa maailman viitatuimpia metsäntutkijoita. Pukkala on myös osallistunut asiantuntijana aktiivisesti keskusteluun metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

Pohjois-Karjalan kulttuurirahaston apurahat Itä-Suomen yliopistossa:

FM Siiri Ahtola produktiivista musiikkikasvatusta käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

M.Soc.Sc. Lisa Gohlke EU:n ja Venäjän geopoliittisten diskurssien vaikutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa

FM Jie Guo elintarviketeollisuuden tuottamien marjatähteiden sisältämien antioksidanttisten yhdisteiden erottamista ja tunnistamista käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Petri Kesti pohjaeläinten rasvahappokoostumusta ja niiden potentiaalista merkitystä nuorille lohikaloille kunnostetuissa virtavesissä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

YTT Saara Koikkalainen ja työryhmä ETMU 2022 -konferenssin kulttuuriohjelman järjestämiseen 4 000 euroa

FM Minna Kääriäinen avantgarden eetosta ja utooppisuutta suomalaisessa nykykirjallisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FT Hanna Lappalainen ja työryhmä itäsuomalaisten kielellistä variaatiota sekä yhteiskuntaluokkaan ja eriarvoisuuteen liittyviä kokemuksia käsittelevään tutkimukseen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteisenä kärkihankkeena 50 000 euroa

FM Dirk van Rens postmodernia historian uudelleenkirjoittamista mustan diasporan nykykirjallisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Eleonoora Karttunen Bolivian Chiquitanian metsäpalojen tuottamista toimintamuodoista paikallisten yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan keskuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa

FM Timo Ilo yhdyskuntajätevedenpuhdistuslaitoksilta tulevien kemikaalien ympäristövaikutuksia ja biotestauksen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

M.Sc. Muhammad Khogali tietoista kulutusta Suomessa transformatiivisten virtuaalimatkailukokemusten kautta käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa

FM Antti Härkönen 1800–1900-lukujen Viipurin väestön segregaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Anni Calcara uskonnollista populaarikulttuuria ideologisena ja sosiaalisena ilmiönä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

MMM Teija Kanniainen luonnontuotealan liiketoiminnan esteiden sekä luonnontuotealaan liittyvien politiikkatoimien vaikuttavuuden ja kestävyyden tutkimista käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa

MMM Nikolaos Papamatthaiakis vähän käytettyjen lehtipuulajien kestäviä loppukäyttökohteita käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Sebastian Schiavone skotlantilaisia palkkasotureita ruotsalaisessa sotalaitoksessa vanhemmalla Vaasa-kaudella käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Tuuli Ahonen audiovisuaalisten tekstien multimodaalisuutta ja tekstitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa

FM Juho Kettunen soiden kasvihuonekaasunvaihdon mallintamista käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

YTM Anni Inkeri Leskinen kriiseihin ja muutoksiin varautumista käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

TM Marko Mäkinen pyhäinjäännöksiä koskevan itäisen kristillisen tradition piirteitä käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa

FM Eeva Pärjälä kaupunkiin kiinnittymisen kokemuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 18 000 euroa