Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Kulttuurirahastolta lähes 750 000 euroa apurahoja Itä-Suomen yliopistoon

  • Yliopistoyhteisö
  • Talous ja yhteiskunta

Itä-Suomen yliopistolle myönnettiin yhteensä 30 apurahaa Kulttuurirahaston lokakuun hakukierrokselta. Suurin osa apurahoista on kokovuotisia työskentelyapurahoja. Suurimmat rahoitukset tulivat haimasyövän diagnostiikkaa elektronisen nenän avulla käsittelevään tutkimukseen sekä hiilijalanjälkeä, biotuotteiden hyväksyntää ja Suomen biotalouden tulevaisuutta käsittelevään tutkimukseen. Yhteensä apurahoja myönnettiin Itä-Suomen yliopistoon lähes 750 000 euron verran. 

Apurahan saajat Itä-Suomen yliopistossa:

FM Sebastian Schiavonelle skotlantilaisten palkkasoturien vaikutusta Ruotsin valtakunnan sodankäynnin ja sotalaitoksen kehitykseen 1500-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

FM Anne Väisäselle valheen paljastavia merkkejä suomenkielisessä puheessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

KM Marleene Rytiojalle käyttäytymisen ja tunne-elämän yhteyttä lapsen sosiaaliseen asemaan ryhmässä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

Ph.D. Milaja Bennettille saimaan- ja itämerennorpan kunnon ja ravinnonhankinnan määrittämistä muuttuvassa ilmastossa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa.

Professori Elina Oksaselle ja Hieskoivutiimille hieskoivun kestävyysominaisuuksia subarktisella alueella ja kasvatuspotentiaalia marginaalialueilla käsittelevään tutkimukseen 20 500 euroa.

FM Tomi Salevalle virtausmekaniikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

M.Sc. Marina Peris Llopikselle maisematason metsäpaloriskin sisällyttämistä metsäsuunnitteluun käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

MMM Ville Vähä-Konkalle metsävarojen kuvauksen tarkentamista hakkuukone- ja laserkeilaustiedon yhteiskäytöllä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

KTM Sini Kauhaselle suomalaisen ravintolaliiketoiminnan ulkoisia haasteita sekä menestyksen edellytyksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa.

Ph.D. Tahamina Khanamille hiilijalanjälkeä, biotuotteiden hyväksyntää ja Suomen biotalouden tulevaisuutta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 32 000 euroa.

LL.M. Eetu Huhdalle internetvälittäjien oikeudellista vastuuta käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa.

FM Ilkka Fagerlundille aivojen immuunisolujen vaikutusta keskushermoston hermosolujen kehittymiseen käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

FM Emilia Happoselle syöpäkasvaimen etäpesäkkeiden diagnostiikkaa ja hoitoa lääkkeettömien biomiimisten nanorobottien avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

FM Teemu Tuomaiselle kasvikunnan näytteiden mikroskooppista magneettikuvausta käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

M.H.Sc. Sara Allaouatille ilman pienhiukkasia, Alzheimerin tautia ja siihen liittyvää patofysiologiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

M.Sc. Ambrin Farizah Babulle suoliston mikrobiotan tekemien metaboliittien roolia ei-alkoholiperäisen rasvamaksan tautiprosessissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

M.Sc. (Pharm) Sina Bahrpeymalle silmän melaniinipigmenttiin kohdentuvia lääkeaineita käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

FM Miika Kiemalle nousevan aortan laajentumien tautimekanismeja sekä geneettisiä tekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

Proviisori Tuomas Kilpeläiselle amorfisten seosten faasierottumisen tutkimusmenetelmiä ja niiden kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

FM Henna Konttiselle aivojen tulehdusvasteen roolia Alzheimerin taudissa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 9 000 euroa.

TtM Sohvi Koposelle omaishoitajien ja -hoidettavien ravitsemustilaa, yksilöllisen ravitsemusohjauksen vaikutusta, suunterveyttä ja elämänlaatua käsittelevään väitöskirjatyöhön 11 000 euroa.

Professori Tuomo Rantaselle haimasyövän diagnostiikkaa elektronisen nenän avulla käsittelevään tutkimukseen 50 000 euroa.

M.Sc. Roosa-Maria Savelalle omaishoitajien terveyden sosiaalisia tekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa.

LT Alina Solomonille ja työryhmälle koronaviruspandemian vaikutuksia vanhoista vanhimpien elämään käsittelevään tutkimukseen 26 000 euroa.

FT Juri Timoselle uudentyyppisiä boorinkantajia aivokasvainten hoidossa käsittelevään tutkimukseen 32 500 euroa.

LL Tomi Timoselle virtuaalitodellisuuden menetelmien tarkkuutta ja käyttökelpoisuutta korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkaussuunnittelussa käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa.

Dosentti Anna Viitasalolle infektion käynnistämää leukemiaa lapsilla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa.

FM Niko Kinnuselle uudenlaisten metsäkäsittely- ja vesiensuojelumenetelmien vaikutusta turvemaiden metsien vesistöpäästöihin käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa.

FT Samu Kainulaiselle Älykäs-aivosähkökäyrä-pulssioksimetrianturia unihäiriöiden seulonnassa ja hoitovasteen monitoroinnissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa.

FT Petri Tanskalle infrapunaspektroskopiaa ja laskennallista biomekaanista mallinnusta nivelvaurioista johtuvan nivelruston tulehduksen ja rappeuman selvittämiseksi käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahoja tieteeseen ja taiteeseen kaikkiaan 1 023 hakijalle. Lokakuun hakukierroksen perusteella apurahoja jaettiin yhteensä 25 miljoonaa euroa.
Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.