Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Potilas sairaalasängyssä

Pitkittyneestä epileptisestä kohtauksesta jälkihaittoja yli 40 prosentille – kuoleman riskiä voidaan arvioida jo päivystyksessä

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa pitkittyneen epileptisen kohtauksen eli status epilepticuksen vuoksi hoidettujen potilaiden lyhyen aikavälin ennustetta selvitettiin tuoreessa Seizure -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Status epilepticusta seuraavan kuukauden aikana 9 prosenttia potilaista kuoli ja 32 prosenttia sai neurologisia jälkioireita. Kuoleman riskiä voitiin arvioida riskipistelaskureilla melko luotettavasti jo potilaan tullessa sairaalaan.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Epilepsiakeskuksen koordinoimaan tutkimukseen osallistui vuoden 2015 aikana 137 status epilepticukseen sairastunutta päivystyspotilasta. Yhteensä 14 potilasta sai status epilepticuksen kahdesti tutkimuksen ajanjaksona. Potilaiden ennuste selvitettiin kuukauden seuranta-ajan jälkeen yhdistelemällä puhelinhaastatteluista ja potilasasiakirjoista saatuja tietoja.

Potilaiden kuolleisuutta pystyttiin ennustamaan status epilepticukseen liittyvillä STESS- ja EMSE -riskipistelaskureilla. Sekä STESS (Status Epilepticus Severity Score) että EMSE (Epidemiology-based Mortality score in Status Epilepticus) -laskurit pystyivät yli 95 prosentin todennäköisyydellä ennustamaan eloonjäämisen silloin, kun status epilepticukseen ei liittynyt korkean riskin piirteitä. Laskureiden käyttö vaatii päivystävältä lääkäriltä tiedot status epilepticuksen aiheuttajasta ja piirteistä sekä potilaan iästä ja aiemmista sairauksista.

Status epilepticus on pitkittynyt, yli 30 minuuttia kestävä epileptinen kohtaus. Status epilepticus on hengenvaarallinen ja vaatii nopeaa hoitoa. Yli viisi minuuttia kestänyttä epileptistä kohtausta hoidetaan uhkaavana status epilepticuksena. Vain osalla status epilepticus -potilaista on ennestään epilepsiadiagnoosi.

Lisätietoja:

Tutkijakoulutettava Joni Sairanen joni.sairanen (at) fimnet.fi; Professori Reetta Kälviäinen reetta.kalvianen (at) uef.fi , puh 040-5849249

Tutkimusartikkeli: J. Sairanen, A-M. Kantanen, H. Hyppölä, R. Kälviäinen. Outcome of status epilepticus and the predictive value of the EMSE and STESS scores: a prospective study. Seizure: European Journal of Epilepsy 75 (2020) 115–120. DOI: https://doi.org/10.1016/j.seizure.2019.12.026