Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Pioneeritutkimus itseajavien autojen matkustajakokemuksista talvioloissa

Luotettavuus ja turvallisuus nousevat tärkeimmiksi tekijöiksi ihmisten suhtautumisessa itseajaviin autoihin. Itseajavien autojen matkustajista nuoret henkilöt tuntevat olonsa vielä merkittävästi turvallisemmaksi kuin vanhemmat.

Tiedot käyvät ilmi suomalaisesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin itseajavien autojen matkustajien asenteita ja kokemuksia Helsingissä ja Muoniossa. Samalla tutkimus on kansainvälisesti ensimmäinen, jossa on selvitetty itseajavien autojen matkustajakokemuksia talviolosuhteissa.

Tutkimus on ilmestynyt Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour -julkaisussa huhtikuussa. Tutkimuksen toteuttivat professori Arto O. Salonen ja projektitutkija Petri Launonen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta sekä tenure track -professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Itseajaviin autoihin liittyy valtavia odotuksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa, minkä vuoksi matkustajien kokemukset ja odotukset ovat keskiössä itseajavien autojen kehittämisessä. Suomalaistutkimuksessa kerättiin tietoa itseajavan linja-auton matkustajilta Helsingistä ja itseajavan henkilöauton matkustajilta Muoniossa vuonna 2018. Määrälliseen tutkimukseen osallistui 141 henkilöä, ja laadullisia haastatteluita tehtiin 70 henkilölle.

Tutkimuskysymyksiä olivat, millaisia asenteita matkustajilla liittyy itseajaviin autoihin, mitkä tekijät vaikuttavat kielteiseen tai myönteiseen suhtautumiseen itseajaviin autoihin, ja mitkä tekijät voisivat saada ihmiset käyttämään itseajavia autoja.

Tutkimuksen mukaan ihmisten myönteiseen suhtautumiseen vaikuttivat eniten itseajavien autojen luotettavuus ja turvallisuus. Ihmiset eivät kuitenkaan olleet valmiita hyväksymään itseajavien autojen teknologialta virheitä, vaikka teknologian ymmärretään olevan vielä kehitysvaiheessa.

Nuoret matkustajat luottivat selkeästi enemmän itseajavien autojen turvallisuuteen kuin vanhemmat, ja opiskelijat arvioivat oman kykynsä toimia hätätilanteessa paremmaksi kuin työlliset. Talviolosuhteilla ei ollut merkittävää vaikutusta ihmisten suhtautumiseen itseajaviin autoihin. Myöskään sukupuolten välillä ei havaittu merkittävää eroa.

Tutkimus osoittaa Arto Salosen mukaan, että suomalaisten suhtautuminen uuteen teknologiaan on käytännönläheistä: jos uusi kulkutapa helpottaa arkea ja on kohtuuhintainen, ei esteitä sen valtavirtaistumiselle näytä olevan.

Lisätietoja

Arto O. Salonen, professori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, arto.salonen@uef.fi, p. 050 359 0613

Artikkeli luettavissa verkossa: Petri Launonen, Arto O. Salonen, Heikki Liimatainen: Icy roads and urban environments. Passenger experiences in autonomous vehicles in Finland. Transportation Research Part F Traffic Psychology and Behaviour 80:34-48, April 2021. http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2021.03.015