Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Perheväkivaltaa.

Perhekeskeiset interventiot tehokkaimpia humalaväkivallan ehkäisyssä

Hiljattain julkaistun katsauksen mukaan perhekeskeiset interventiot ovat vaikuttavimpia alkoholin käyttöön liittyvän väkivallan ehkäisemisessä. Tuoreinta tutkimusnäyttöä koonneessa katsauksessa tarkasteltiin erityisesti parisuhdeväkivallan riskitekijöitä ja ehkäisyä.

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella tehty kirjallisuuskatsaus käsitti yhteensä 16 alkuperäistutkimuksesta, jotka käsittelivät 13 eri interventiota. Katsauksen tarkoituksena oli selvittää humalassa tehtyjen väkivallantekojen riskitekijöitä sekä kartoittaa väkivallan tekijöille suunnattuja interventioita väkivallan vähentämiseksi. Tutkituissa interventioissa väkivallantekijät olivat yleensä miehiä ja uhrit naisia.

Naisten riskiä kokea fyysistä väkivaltaa humalaisen kumppanin taholta lisäsivät useat tekijät, kuten naisten lapsuudenaikaiset väkivallankokemukset, heikko mielenterveys sekä koulutustason eroavaisuus puolisoon nähden. Miesten riskiä käyttää väkivaltaa lisäsivät esimerkiksi usein toistuva alkoholin käyttö sekä mustasukkaisuus. Parisuhdetasolla kommunikointikyky ja kyky ratkoa konflikteja toimivat väkivallalta suojaavina tekijöinä.

Katsauksen tulosten mukaan perhekeskeiset interventiot onnistuivat alkoholin käytön, väkivallan tekojen sekä väkivallan kokemusten vähentämisessä paremmin kuin yksilö- ja ryhmämuotoiset interventiot. Pitkäkestoisella, yhdeksän kuukauden mittaisella ryhmäinterventiollakin kuitenkin saavutettiin tuloksia.

Kognitiivisbehavioraaliseen terapiaan pohjautuvat interventiot olivat sekä tämän katsauksen että aiemman tutkimustiedon valossa motivoivaa haastattelua tehokkaampia vähentämään alkoholin käyttöön liittyvää väkivaltakäyttäytymistä.

– Alkoholin käyttöä sekä väkivallan tekoja, kokemuksia ja riskitekijöitä mitattiin eri tutkimuksissa monin erilaisin mittarein. Tämä vaikeutti tulosten keskenään vertailua. Interventiot erosivat toisistaan niin muodon, keston kuin sisällönkin perusteella, mikä tekee erilaisten interventioiden vertaamisesta haastavaa, huomauttaa väitöskirjatutkija Mea Wright. Nyt julkaistu artikkeli perustuu Wrightin pro gradu -työhön.

Katsaus julkaistiin Journal of Advanced Nursing -lehdessä.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Mea Wright, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, p. 0504798732, mea.wright (a) uef.fi

Wright, M. M. M., Kankkunen, P. M., & Jokiniemi, K. S. (2022). Prevention interventions for interpersonal violence occurring under the influence of alcohol: A mixed method systematic review. Journal of Advanced Nursing, 00, 1– 20. https://doi.org/10.1111/jan.15335

Avainsanat