Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

palvelumuotoilu työskentelyryhma

Palvelumuotoilun osaajaksi - Yhteistyöyritykseksi palvelumuotoiluprojektiin

Olisiko yrityksenne/organisaationne kiinnostunut toimimaan yhteistyöyrityksenä Palvelumuotoilun osaajaksi -koulutuksessa? Etsimme parhaillaan yhteistyöyrityksiä ja -organisaatioita, joissa opiskelijamme voivat toteuttaa palvelumuotoiluprojektinsa alkuvuodesta 2022.

  • Sanna Soppela

MITÄ ON PALVELUMUOTOILU?
Palvelumuotoilu on tapa kehittää palveluja ja palveluprosesseja käyttäjien tarpeet huomioiden ja osallistaen sekä palvelun käyttäjät ja muut sidosryhmät palvelujen kehittämiseen. Palvelumuotoilu (Service Design) perustuu muotoiluajattelun (Design Thinking) ihmiskeskeiseen ajattelutapaan ja kehittämisotteeseen.

PALVELUMUOTOILUN OSAAJAKSI -KOULUTUS
Palvelumuotoilun osaajaksi on Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen sekä Palvelumuotoilu Palon yhteistyössä toteuttama työvoimakoulutus korkeakoulutetuille työnhakijoille. Koulutus järjestetään 29.11.2021–22.4.2022 Kuopiossa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä korkeasti koulutettujen työnhakijoiden palvelumuotoiluosaamista niin, että osallistujat oppivat hyödyntämään palvelumuotoilun menetelmiä ja työssäoppimisen kautta pääsevät soveltamaan käyttäjälähtöisen kehittämisen osaamista konkreettisiin kehittämisprojekteihin, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lue lisää koulutuksesta

YHTEISTYÖKUMPPANIKSI PALVELUMUOTOILUPROJEKTIIN

Palvelumuotoiluprojektin tavoite
Palvelumuotoiluprojektin tavoitteena on kehittää muotoilun menetelmin yhteistyöyrityksen palveluja. Palvelumuotoiluprojekti voi liittyä joko kokonaan uusien palvelujen kehittämiseen tai olemassa olevien palvelujen parantamiseen asiakaslähtöisesti. Palvelumuotoiluprojektin toimeksiantoa suunnitellaan yhdessä yhteisessä suunnittelupäivässä.

Laajuus, kesto ja aikataulu
Koulutuksen aikana toteutetaan palvelumuotoiluprojekti yhteistyöyrityksessä tai -organisaatiossa. Palvelumuotoiluprojekti toteutetaan työssäoppimisena, joka sisältää yhteensä 35 työssäoppimispäivää. Projektin ohjauksesta vastaavat koulutuksen toteuttajat Itä-Suomen ja Lapin yliopistoista. Opiskelijat etsivät ennen valmennuksen alkamista itselleen yhteistyöyrityksen tai -organisaation, jonka tarpeista lähtevää konkreettista palvelumuotoiluprojektia he lähtevät tekemään. Koulutus- ja työpajapäivät sekä työelämässä tehtävät palvelumuotoiluprojektin edistämiseen liittyvät päivät lomittuvat, jolloin opiskelija pystyy edistämään palvelumuotoiluprojektiaan vaihe vaiheelta teoria ja menetelmätiedon lisääntyessä lähiopetuksen aikana. Käytännössä palvelumuotoiluprojektin toteuttaminen ajoittuu 11.1.–29.3.2022 välille.

Mitä muotoiluprojekti vaatii yritykseltä?
Yrityksen edustajan/edustajien toivotaan osallistuvan yhteiseen palvelumuotoiluprojektin suunnittelupäivään 10.1. sekä koulutuksen aikana toteutettujen palvelumuotoiluprojektien esittelyihin 28.–29.3.2022. Lisäksi yrityksen edustajien toivotaan osallistuvan etänä toteutettaviin yhteisiin puolen tunnin sparraussessioihin palvelumuotoiluprojektin aikana.

Vakuutus ja sopimukset
Koulutuksen osallistujilla on koulutuksen järjestäjän puolesta vakuutus, joka kattaa myös työssäoppimisjakson. Muotoiluprojektin toteutuksesta sovitaan yhteiskumppanin kanssa ja käytännössä ainakin osan projektista voi toteuttaa myös etänä. Koulutuksen toteuttaja Itä-Suomen yliopisto tekee sopimukset yhteistyöyrityksinä toimivien yritysten kanssa ennen palvelumuotoiluprojektin alkamista.

LISÄTIETOJA
Sanna Soppela
sanna.soppela@uef.fi, 050 590 3766