Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöräilijöitä talvisäässä.

Päivittäinen työmatkaliikunta voi hillitä elimistön tulehdustilaa

Itä-Suomen yliopiston, THL:n ja TTL:n tutkimuksen mukaan vähintään 45 minuutin päivittäinen työmatkaliikunta on yhteydessä matalampiin CRP-arvoihin aikuisilla. CRP on keskeinen tulehduksen merkkiaine. Tutkimus julkaistiin European Journal of Public Health -tiedelehdessä joulukuussa.

Elimistön matala-asteinen tulehdustila on yhdistetty moniin kroonisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja eri syöpiin. Liikuntaharjoittelulla on havaittu olevan tulehdusta vähentäviä vaikutuksia, mutta työmatkaliikunnan osalta tutkimuksia on vain vähän. Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin työmatkaliikunnan yhteyttä tulehdustilaan 6208 suomalaisella työssäkäyvällä keski-ikäisellä aikuisella. Tutkimuksessa hyödynnettiin kansallisen FINRISKI-väestötutkimuksen poikkileikkausaineistoja vuosilta 1997, 2002, 2007 ja 2012.

Tulosten mukaan henkilöillä, jotka kävelivät tai pyöräilivät töihin vähintään 45 minuuttia päivässä, oli matalammat CRP-arvot kuin niillä, jotka kulkivat työmatkansa autolla tai muilla moottoriajoneuvoilla. Yhteys säilyi vahvana, vaikka analyyseissa otettiin huomioon esimerkiksi vapaa-ajan liikunnan, fyysisen työn ja ruokavalion vaikutukset. Työmatkaliikunnan yhteys matalampiin tulehdustasoihin näkyi erityisesti naisilla. Yhteyttä ei havaittu lyhytkestoisemman työmatkaliikunnan ja tulehdusarvojen välillä.

– Tämän tutkimuksen perusteella säännöllinen ja jokseenkin runsas työmatkaliikunta saattaa hillitä matala-asteista tulehdustilaa. Kävelyä ja pyöräilyä edistämällä voidaan saavuttaa väestötason terveyshyötyjä, minkä lisäksi myös liikenteen päästöt vähenevät, toteaa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, väitöskirjatutkija Sara Allaouat Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimus toteutettiin osana Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Ilmastotuuppaus-hanketta.

Lisätietoja: 

väitöskirjatutkija Sara Allaouat, Itä-Suomen yliopisto, sara.allaouat(a)uef.fi 

Tutkimusartikkeli: 

Allaouat S, Halonen JI, Jussila JJ, et al. Association between active commuting and low-grade inflammation: a population-based cross-sectional study. Eur J Public Healthhttps://doi.org/10.1093/eurpub/ckad213