Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pilleri ja vesilasi

Päivittäinen D-vitamiinilisän käyttö vähensi syöpäkuolleisuutta

Syöpäkuolemat vähenivät 12 prosenttia tutkimuksissa, joissa käytettiin päivittäin D-vitamiinilisää. Tähän johtopäätökseen päätyi 14 korkeatasoista tutkimusta ja lähes 105 000 osallistujaa käsittänyt katsaus, jossa oli mukana myös Itä-Suomen yliopiston FIND (Finnish Vitamin D Trial) -tutkimus. Tulokset julkaistiin Aging Research Reviews -lehdessä.

D-vitamiinin puutos on yleinen ympäri maailmaa ja erityisen tavallinen se on syöpäpotilailla. D-vitamiinilisän vaikutuksia muun muassa syöpäriskiin tai syövän ennusteeseen on tutkittu paljon. Nykytiedon valossa D-vitamiinilisän käyttö ei näytä suojaavan syöpään sairastumiselta, mutta se saattaa vähentää todennäköisyyttä kuolla syöpään. Eri tutkimuksissa aiheesta on kuitenkin saatu vaihtelevia tuloksia. Nyt julkaistun katsauksen tarkoituksena olikin käydä systemaattisesti läpi tähänastinen tutkimusnäyttö D-vitamiinilisän käytön yhteydestä syöpäkuolleisuuteen.

Saksan syöpätutkimuskeskuksen DKFZ:n toteuttama systemaattinen kirjallisuuskatsaus käsitti kaikkiaan 14 korkeatasoista kokeellista tutkimusta, joissa oli yhteensä lähes 105 000 osallistujaa. Kaikissa tutkimuksissa osallistujat oli satunnaistettu käyttämään joko D-vitamiinilisää tai lumevalmistetta.

Kun kaikki 14 tutkimusta yhdistettiin, D-vitamiinin käytöllä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä syöpäkuolleisuuteen. Tuloksissa havaittiin kuitenkin suuri ero, kun tutkimukset jaoteltiin sen mukaan, käytettiinkö D-vitamiinilisää päivittäin 10–100 mikrogrammaa vai kuukausittain tai harvemmin hyvin suurina, 1500–3000 mikrogramman kerta-annoksina. Neljässä tutkimuksessa harvoin käytetyillä suurilla annoksilla ei havaittu vaikutusta syöpäkuolleisuuteen. Sen sijaan kymmenen tutkimuksen päivittäisellä D-vitamiinilisän käytöllä todettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys 12 prosenttia pienempään syöpäkuolleisuuteen.

Tutkijoiden mukaan päivittäisen käytön etuna voi olla se, että näin elimistössä on jatkuvasti D-vitamiinin aktiivista muotoa, jonka oletetaan voivan estää syövän kasvua. Näissä tutkimuksissa D-vitamiinilisää käytettiin riippumatta siitä, oliko osallistujilla D-vitamiinin puutosta vai ei. Suurempi vaikutus syöpäkuolleisuuteen voitaisiinkin luultavasti nähdä, jos tarkasteltaisiin vain D-vitamiinin puutteesta kärsineitä.

– Vielä ei kuitenkaan tiedetä, millaisilla D-vitamiinin päiväannoksilla syöpäkuolleisuutta voitaisiin tehokkaimmin vähentää, FIND-tutkimuksen yksi vastaava tutkija, apulaisprofessori Jyrki Virtanen, muistuttaa. Kannattaa kuitenkin huolehtia, että D-vitamiinin saanti kattaa edes nykysuositukset.

Tutkimusartikkeli:

Kuznia S, Zhu A, Akutsu T, Buring JE, Camargo CA Jr, Cook NR, Chen LJ, Cheng TD, Hantunen S, Lee IM, Manson JE, Neale RE, Scragg R, Shadyab AH, Sha S, Sluyter J, Tuomainen TP, Urashima M, Virtanen JK, Voutilainen A, Wactawski-Wende J, Waterhouse M, Brenner H, Schöttker B. Efficacy of vitamin D3 supplementation on cancer mortality: Systematic review and individual patient data meta-analysis of randomised controlled trials. Ageing Res Rev. 2023, DOI: 10.1016/j.arr.2023.101923.