Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö myönsi apurahoja tutkijoille

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö on myöntänyt 201 000 euroa apurahoja Kuopion alueelle tutkimukseen ja sosiaalisiin hankkeisiin.

Suurimman Kuopion alueelle myönnetyn apurahan, 43 000 euroa, saa dosentti Kristiina M. Huttunen. Hänen tutkimuksensa selvittää immuunijärjestelmään vaikuttavien uusien diabeteslääkkeiden kohdentumista haimaan sekä niiden vaikutuksia haiman beetasoluissa. Samalla selvitetään, voidaanko näillä lääkkeillä mahdollisesti myös ehkäistä ykköstyypin diabeteksen puhkeamista.

Säätiö tukee mieluiten pilottihankkeita, joissa syntyy jotain uutta, joka lähtee leviämään laajemmallekin.

Kaikki Kuopion seudulle myönnetyt apurahat

Dosentti Kristiina M. Huttunen: Haimaan kohdennetut kaksoisvaikutteiset immunomodulatiiviset aihiolääkkeet tulevaisuuden lääkkeinä 1 tyypin diabeteksen hoitoon 43 000 euroa

FT Anne Karvonen: Varhaislapsuuden elinympäristön vaikutus astman ja allergisten sairauksien synnyssä: syntymäkohortin 16-vuotisseuranta 40 000 euroa

Dosentti Anu Kauppinen: Miksi jotkut sairastuvat kuivaan, toiset kosteaan silmänpohjan ikärappeumaan? Solu- ja molekyylitason syyt ikärappeuman eri muotoihin 30 000 euroa

FM Samu Kainulainen: Predicting obstructive sleep apnea related daytime symptoms and disease progression 20 000 euroa                

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu: ”Mun elämä” Taidelähtöisten menetelmien työkalupakki kehitysvammaisten kanssa työskentelyyn 10 000 euroa                     

Keuruun Vanhaintukisäätiö sr: Tuurilassa tutuksi – asukkaiden yhteisöllisyyden kehittäminen 10 000 euroa

Pieksämäen alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry: Ota koppi -toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen 10 000 euroa

DI Akseli Leino: Hemodynamic responses in obstructive sleep apnea – novel computational tools for individualized diagnostics and stroke prevention 10 000 euroa   

Professori Päivi Mäntylä: Suun terveys ja sen ylläpitämisen edellytykset ikääntyessä erilaisissa asumisympäristöissä 10 000 euroa                

Proviisori Emma Heikkinen: Silmälääkkeiden farmakokinetiikan parantaminen 10 000 euroa                

FM Henri Korkalainen: Next-generation diagnostics of sleep apnea with novel machine learning methods and EEG-based biomarkers 8 000 euroa