Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kännykkä ja kävelysauvat.

Oman hyvinvoinnin mittaaminen ja edistäminen kiinnostaa Pohjois-Savossa

Pohjoissavolaiselle aikuisväestölle tarjottiin talvella 2023 mahdollisuus ottaa kuukaudeksi käyttöönsä Myseula-hyvinvointikysely sekä BitHabit-sovellus oman mielen hyvinvoinnin kartoittamiseen, seuraamiseen ja kohentamiseen. Kyselyyn vastasi lähes 1 700 pohjoissavolaista, mikä osoittaa, että oman hyvinvoinnin edistäminen kiinnostaa Pohjois-Savossa.

Hyvinvointikyselyn tulosten perusteella maakunnan asukkaat vaikuttavat olevan suhteellisen tyytyväisiä elämänsä eri osa-alueisiin, mutta oma fyysinen kunto herätti huolta.

– Elämänlaadun osalta tulokset yllättivät, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisen Terve Suomi -tutkimuksen viesti ei ollut näin positiivinen. Sen sijaan huolestuttavat tulokset fyysisen kunnon osalta olivat yhdenmukaiset THL valtakunnallisen tutkimuksen kanssa, tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Kyselyyn vastanneet pohjoissavolaiset olivat keskimääräisesti tyytyväisempiä fyysiseen kuntoonsa verrattuna sosiaaliseen elämänlaatuun tai elinympäristöön. Miehet harrastivat naisia enemmän liikuntaa, mutta käyttivät myös huomattavasti enemmän alkoholia kuin naiset. Lähes puolet heistä nautti kerralla vähintään kuusi alkoholiannosta kerran kuukaudessa tai useammin. Naisista näin teki vajaa viidennes.

Mielen hyvinvoinnin pilotti oli osa Pohjois-Savossa toteutettavaa Mieliteko-ohjelmaa, jossa on tavoitteena lisätä mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia sekä vähentää päihteiden käyttöä ja päihdemyönteisyyttä Pohjois-Savossa. Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo tutkii Mieliteko-ohjelman vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

Hyvinvointisovellus soveltuu terveellisten elintapojen edistämiseen

Lähes 900 Myseula-hyvinvointikyselyyn vastannutta pohjoissavolaista latasi käyttöönsä BitHabit-sovelluksen, joka kannustaa tekemään terveyden kannalta parempia valintoja. Kokeilun aikana tehtiin lähes 2 700 pientä tekoa, joista suosituimpia olivat mielen hyvinvointiin liittyvät teot. Seuraavaksi suosituimpia olivat kuntoliikunta ja arjen hallintaa lisäävät pienet teot sekä jaloittelu.

– Näyttää siltä, että hyvinvointisovellus rohkaisee ihmisiä kehittämään mielen hyvinvointia. Alustavien tulosten perusteella vaikuttaa myös siltä, että BitHabin kaltaisilla hyvinvointisovelluksilla voidaan kannustaa tekemään terveellisiä arjen pieniä tekoja, jotka liittyvät elintapoihin.  Hyvinvointisovellus on kustannustehokas tapa moniin muihin terveyden edistämiseen tähtääviin interventioihin verrattuna, ja se soveltuu etenkin isojen joukkojen tavoittamiseen sekä mahdollistaa jatkuvan ajantasaisen hyvinvointitiedon keräämiseen.

Alustavien tulosten perusteella näyttäisi myös siltä, että hyvinvointisovellusta käyttäneiden psyykkisessä hyvinvoinnissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Myseulan seurantakyselyyn vastasi kuitenkin vain pieni osa lähtökyselyyn vastanneista.

– Lisäksi resurssien rajoituksien vuoksi kokeilussa oli mahdollista hyödyntää vain ennen-jälkeen arviointiasetelmaa, joten hyvinvointisovelluksen vaikuttavuudesta emme vielä saaneet varmuutta.

BitHabit-sovellus on käytössä sen ladanneille pohjoissavolaisille elokuun loppuun saakka. Sovelluksen kehittämistä ja vaikuttavuustutkimusta jatketaan Pohjois-Savossa saatujen kokemusten pohjalta.

– Tavoitteena on, että sovellus palvelisi tulevaisuudessa räätälöidymmin eri väestöryhmiä ja tarjoaisi ratkaisuja heidän hyvinvointinsa tarpeisiin.

Policy Brief: Digitaalisella hyvinvointisovelluksella voidaan mitata mielen hyvinvointia ja elintapoja sekä toteuttaa näiden edistämiseen tähtääviä interventioita, saatavilla: Julkaisut – Vaikuttavuuden talo (uef.fi)

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, puh. 050 323 4020, tomi.maki-opas(at)uef.fi