Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Oikeuspsykologian opinnot siirtyivät avoimen yliopiston opinnoista erillisiksi opinnoiksi

Oikeuspsykologia on ollut jo 15 vuotta suosittu sivuaine Itä-Suomen yliopiston psykologian ja oikeustieteen opiskelijoiden parissa. Opinnot siirtyivät tänä syksynä Itä-Suomen yliopiston avoimesta yliopistosta erillisiksi maksullisiksi opinnoiksi (MEO), joihin oma hakuprosessinsa.

Itä-Suomen yliopiston omien opiskelijoiden lisäksi myös monien muiden yliopistojen opiskelijat ovat suorittaneet opintoja. Lisäksi työelämässä jo olevat ovat voineet suorittaa sekä perus- että aineopinnot avoimen yliopiston kautta.

– Koska oikeuspsykologian opinto-oikeus on rajattu oikeustieteen ja psykologian alan toimijoille, on selkeämpää, että ne siirretään kaikille avoimesta avoimen yliopiston tarjonnasta tiedekuntaan, kertoo yliopisto-opettaja Hanna Lahtinen Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen ja psykologian osastolta.

Muutos on luonteva, sillä opetus on ollut aina psykologian oppiaineen ja oikeustieteiden laitoksen yhdessä järjestämää, hyödyntäen molempien opetusresurssia. Opiskelukäytäntöihin muutos ei vaikuta, sillä opinnot ovat samanlaiset kaikille ja toteutetaan samanaikaisesti tutkinto-opiskelijoiden opetuksen kanssa.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologiaan tarjoamalla sekä teoriatietoa että tiedon soveltamista käytäntöön oikeudellisessa kontekstissa. Opintojaksojen aihepiirit käsittelevät muun muassa psykologian sovelluksia rikostutkinnassa ja riita-asioiden käsittelyssä, mielentilatutkimuksia, psykopatiaa, todistajanpsykologiaa ja oikeudellisen päätöksenteon psykologiaa.

Opintojaksoilla tarkastellaan aiheita sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä toistensa näkökulmista ja helpottaa yhteistyötä.

– Tässä onkin palautteen perusteella onnistuttu hyvin etenkin aineopintovaiheessa, jolloin opiskelijat tekevät seminaarityön yhdessä toisen alan opiskelijan kanssa. Työelämässä eri sektoreilla toimivat psykologit, juristit ja poliisit ovat kiitelleet opintojen hyödyllisyyttä käytännön työssä, Lahtinen kertoo.

Kokonaisuuden voi suorittaa työn ohella kokonaan etäopintoina, mutta myös lähiopetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Opinnot soveltuvat täydennyskoulutukseksi esimerkiksi psykologeille, asianajajille, syyttäjille, tuomareille, poliiseille ja lääkäreille.

Lisätietoja:

yliopisto-opettaja Hanna Lahtinen, Itä-Suomen yliopisto, hanna.lahtinen@uef.fi puh. 029 4452017

Oikeuspsykologiaa-podcastin avulla voit tutustua oikeuspsykologian sovelluksiin eri aloilla.

Hakulomake oikeuspsykologian MEO-opintoihin 

Tutustu oikeuspsykologian perus- ja aineopintojen sisältöihin tämän sivun alalaidassa olevien linkkien kautta.