Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lääkkeitä kädessä.

Monipuolinen katsaus lääkkeiden ympäristökestävyyteen teemapäivässä 21.9.2023

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos ja Savon ammattiopisto järjestävät lääkkeiden ympäristökestävyyttä käsittelevän, kaikille avoimen teemapäivän 21.9.2023 klo 9.00—12.15.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta lääkkeiden ympäristökestävyydestä, pohtia aiheeseen liittyvää opetuksen kehittämistä eri koulutusasteilla ja -aloilla sekä lisätä lääkkeiden ympäristökestävyyteen liittyvää yhteistyötä Kuopion Savilahden kampuksella ja kansallisesti.

Tilaisuudessa kuullaan tuoretta tietoa muun muassa suomalaisten näkemyksistä lääkealan ympäristökestävyyteen, kotitalouksien lääkejätteistä sekä lääkeaineiden esiintymisestä vesistöissä ja jätevesissä. Lisäksi keskustellaan lääkkeiden ympäristökestävyyden opetuksesta eri koulutusasteilla ja -aloilla. Puhujina on alan tutkijoita ja kouluttajia.

Tilaisuus on maksuton ja se on tarkoitettu eri koulutusalojen opettajille ja tutkijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuus järjestetään Savon ammattiopistolla ja sitä voi seurata myös etänä. Myös etäosallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Linkki lähetetään ilmoittautuneille muutamaa päivää ennen tilaisuutta. Paikan päällä osallistujamäärä on rajattu.

Tutustu teemapäivän ohjelmaan

Ilmoittaudu 15.9 mennessä!

Alla lyhyet kuvaukset esityksistä.

Suomalaisten näkökulmia lääkealan ympäristökestävyyteen

Väitöskirjatutkija Lasse Alajärvi Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta johdattelee esityksessään lyhyesti lääkkeiden ympäristövaikutuksiin ja taustoittaa, miksi väestönäkökulma on tärkeää huomioida ympäristöongelman ratkaisussa. Lisäksi esitellään tuloksia lääkkeiden ympäristövaikutuksia koskevasta väestökyselystä.

Kotitalouksien lääkejäte Suomessa

Väitöskirjatutkija Mella Louhisalmi Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta kuvaa esityksessään suomalaisten kotitalouksien lääkkeiden hävityskäytäntöjä sekä tutkimustuloksia apteekkeihin palautuvasta lääkejätteestä ja palauttamisen syistä.

Lääkkeiden kansallinen ympäristöluokitus

SUDDEN-hankkeen projektikoordinaattori Sanja Riikonen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta kuvailee esityksessään lääkkeiden ympäristöarviointia. Etäesitys keskittyy lääkeaineiden ympäristöhaittojen ja ympäristöriskin arviointiin, jotka toimivat pohjana nykyisille lääkkeiden ympäristöluokituksille. Lisäksi esitellään ruotsalainen lääkkeiden ympäristöluokittelu, sen taustat, tavoitteet, hyödyt ja haasteet sekä hyödyntäminen myös Norjassa ja Suomessa kansallisten luokitusten pohjana. Suomalainen luokitus ja sen erityispiirteet kuvataan lyhyesti. Esitys päättyy yhteenvetoon luokitusten hyödyistä, haasteista, joita liittyy luokitusten käyttöön lääkkeiden valintatilanteissa sekä tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksista.

Lääkeaineiden esiintyminen ja riskit vesistössä (luennoija etänä)

Johtava tutkija, ryhmäpäällikkö Noora Perkola Suomen Ympäristökeskuksesta kertoo lääkeaineiden ympäristötutkimusten tuloksia Suomesta, yleistä lääkeaineiden ympäristöriskinarvioinnista ja riskinarvioinnin tuloksia Suomesta. Lisäksi pohditaan tulevaisuuden näkymiä ja muun muassa EU:n direktiiviehdotusten, kuten yhdyskuntajätevesi-, vesipuite- ja prioriteettiainedirektiivien mahdollisia vaikutuksia.

Hormoniperäiset ja endokriiniset aineet jätevesissä

Professori Jaana Rysä Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta valottaa hormoniperäisten ja endokriinisten aineiden esiintymistä jätevesissä. Hormonit ovat elimistön itse valmistamia viestinvälittäjämolekyylejä, jotka osallistuvat lähes kaikkiin elimistön aineenvaihduntaprosesseihin. Joidenkin kemikaalien on osoitettu aiheuttavan muutoksia hormonitoimintaan. Nämä niin sanotut hormonihäiriköt voivat aiheuttaa ihmisellä muun muassa lisääntymishäiriöitä. Myös kaloilla, linnuilla ja nisäkkäillä on havaittu vaikutuksia, jotka saattavat liittyä hormonitoiminnan häiriintymiseen.

Lisätietoja tilaisuudesta sekä Savilahden kampuksen kestävyyteen liittyvästä yhteistyöstä laajemmin:

Maija Lahtela-Kakkonen, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustoimikunnan puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

maija.lahtela-kakkonen(a)uef.fi, p. 040 355 3692

Kati Lundgren, innovaatiopäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä

kati.lundgren(a)sakky.fi, p. 044 785 3525