Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kuvituskuva lääkkeen kierrosta

Ympäristölle ystävällisempiä lääkkeitä

Lääkkeiden valmistusta säännellään tiukasti. Hyvän tuotantotavan vaatimuksissa ei kuitenkaan ole erityisiä vaatimuksia lääkkeiden ympäristöystävällisyydestä.

  • Teksti Sari Eskelinen ja Ulla Kaltiala | Kuvitus Raija Törrönen
Mirella Miettinen

Yliopistotutkija Mirella Miettisen mukaan Suomessa yksi kehittämiskohde olisi saada kerättyä mittausdataa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin lääkeainepäästöistä ja ympäristöstä tehdyistä lääkeainekartoituksista.

– Lääkeaineiden esiintymisestä esimerkiksi yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla on tällä hetkellä tehty vain yksittäisiä mittauksia, koska lainsäädännössä ei ole asetettu seurantavelvoitetta.

Sääntelyllä tulisi pyrkiä lisäämään valmistus- ja toimitusketjun läpinäkyvyyttä.

Mirella Miettinen, yliopistotutkija

This is a placeholder image. It reminds the content providers to search suitable image..

– Toisella kansallisella kyselyllä selvitämme, ulottuuko yleinen ympäristötietoisuus myös lääkkeisiin. Haluamme myös tietää, mitä kautta ihmiset saavat tai haluaisivat saada tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Uuden äärellä ollaan, sillä aiempaa tutkimustietoa tästä ei juuri ole.

Myöhemmin tutkijat tarkastelevat aihepiiriä myös sairaaloiden hankintapäätösten, lääkärien ja apteekkihenkilöstön näkökulmasta.

Me tavalliset kuluttajat olemme siis keskiössä kestävän lääkkeenkäytön kannalta.

Janne Martikainen, professori