Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Moniammatillisen logopedian koulutuksen opetus- ja tutkimustehtäviä nyt auki

  • Yliopistoyhteisö
  • Koulutus ja oppimisympäristöt

Itä-Suomen yliopisto on julkaissut haettavaksi neljä logopedian tehtävää. Kaksi niistä on logopedian yliopisto-opettajan tehtävää, yksi logopedian yliopistonlehtorin tehtävää ja yksi alan professorin tehtävä.

Itä-Suomen yliopisto käynnistää laillistetun puheterapeutin tutkintoon tähtäävän koulutuksen syksyllä 2021. Ensimmäiset 25 uutta logopedian opiskelijaa valitaan ensi kevään opiskelijavalinnoissa. Tällöin alan ensimmäisten maistereiden olisi määrä valmistua keväällä 2026. Koulutusta on suunniteltu eri asiantuntijaryhmiä kuunnellen jo lähes vuoden ajan. Tutkintovaatimukset julkistetaan virallisesti vuoden alussa. Koulutusvastuun ja rahoituksen varmistuttua on nyt käynnistetty henkilöstön rekrytointi.

Uusi koulutusvastuu sijoittuu filosofisen tiedekunnan humanistiseen osastoon.

– Uudelle henkilöstölle Itä-Suomen yliopisto tarjoaa erinomaiset valmiudet kehittää ja toteuttaa modernia, monitieteistä ja -ammatillista koulutusta ja tutkimusta, kertoo humanistisen osaston johtaja, professori Risto Turunen.

Koulutus kokonaisuudessaan on kuitenkin luonteeltaan monitieteistä yhteistyötä logopedian oppiaineen, kielitieteellisen puheentutkimuksen, lääketieteen oppiaineiden ja psykologian kesken. Monitieteisyydestä ponnistaa ajattelu puheterapeuttien työstä moniammatillisena alana, jossa eri ammattiryhmät kohtaavat jo koulutuksen aikana. 

– Logopedian koulutukselle on suunniteltu mahdollisimman nykyaikaista opetus- ja oppimisympäristöä sekä toimivaa harjoittelupaikkaverkostoa, jossa huomioidaan sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon toimijat kuin myös kolmas sektori.  

Kiinnostus logopedian tutkintokoulutukseen ja sen myötä puheterapeutin ammattiin on ollut suurta jo tässä vaiheessa. Mielenkiinto alaa kohtaan kertoo jo itsessään siitä, kuinka mittava on pula ammattitaitoisista, koulutetuista ja laillistetuista puheterapeuteista koko Suomessa, mutta erityisesti Itä-Suomessa. Itä-Suomen yliopiston on nyt päättäväisesti ja innolla korjaamassa tätä vajetta yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta:
Professori Risto Turunen, risto.turunen(at)uef.fi, p. 050 432 9521
Johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen, ulla.hurskainen(at)uef.fi, p. 050 512 5238

Lisätietoja avoimista työpaikoista:
https://www.uef.fi/fi/avoimet-tyopaikat