Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Miten pienet kunnat reagoivat väestön vanhenemiseen ja vähenemiseen – tutkimus kuntien stategioista ja ratkaisuista alkaa

  • Talous ja yhteiskunta

Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa on alkanut tutkimus, jossa selvitetään, mitä pienet kunnat ovat tehneet ja mitä ne voivat tehdä, kun väki vähenee ja vanhenee. Tutkimuksessa selvitetään kuntien elinvoimaa, muutosten hallintaa ja sopeutumista sekä tunnistetaan ja analysoidaan elinvoimaa vahvistavia innovatiivisia sopeutumisratkaisuja. Tuloksia peilataan EU:ssa tehtyihin vastaavanlaisiin tutkimuksiin ja arvioidaan, miltä Suomen pienten kuntien tilanne näyttää kansainvälisessä kontekstissa.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tilastollisesti pienten kuntien elinvoimaa, väestömuutoksia ja palvelutarpeita. Toisessa vaiheessa tarkastellaan erilaisia maaseutuja edustavien pienten kuntien strategioita, joilla vastataan väestön vähenemiseen, vanhenemiseen ja palvelutarpeiden muutoksiin. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, ovatko kuntien strategiat ja toimet perinteisiä (esimerkiksi yritysten ja uusien asukkaiden alueelle houkuttelu, palveluiden säilyttäminen), sopeuttavia (esimerkiksi palvelujen ja infrastruktuurin supistaminen) vai innovatiivisia (esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen, uudenlaiset palvelut). Pienten kuntien nykytilan selvittäminen, niiden kyky ratkaista ongelmia ja kehittää elinvoimaansa ovat tutkimuksen keskiössä. Kolmannessa vaiheessa kuntien palveluratkaisuja tarkastellaan esimerkkitapausten avulla. Siinä selvitetään, millaisia luovia ratkaisuja kunnissa on tehty ja mitä esteitä ja edellytyksiä innovaatioiden käyttöönottoon sisältyy. Lisäksi kartoitetaan, miten kunnat tukevat innovaatioiden käyttöönottoa ja miten ne hyötyvät niistä.

Pisara – Pienten kuntien strategiset ja luovat ratkaisut -hanketta rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö.
 

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Petri Kahila, petri.kahila(at)uef.fi, p. 050 411 8445
Projektin verkkosivut: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/pisara