Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kädet ja olutpullo.

Miessukupuoli, korkea ikä, liikunnan vähäisyys ja matala koulutustaso yhteydessä stressiin liittyvään elimistön kuormitukseen

Allostaattisella kuormituksella tarkoitetaan elimistön stressiin liittyvää häiriötilaa, jonka on osoitettu lisäävän kuolemanriskiä ja monenlaisia terveysriskejä sekä liittyvän mielenterveyshäiriöihin. Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin allostaattisen kuormituksen ja depressiivisten oireiden, elämäntapojen, terveyskäyttäytymisen sekä sosiodemografisten tekijöiden, kuten iän ja koulutustason, välistä yhteyttä.

Tuloksissa selvisi, että mitä vanhempi osallistuja oli, sitä suurempi oli myös hänen allostaattinen kuormituksensa. Lisäksi depressiiviset oireet, miessukupuoli, liikunnan vähäisyys, runsas alkoholin käyttö ja matala koulutustaso olivat yhteydessä suurempaan riskiin kuulua korkean kuormituksen ryhmään. 

Tutkijoiden mukaan elämäntapainterventioiden lisäksi tehokkaat masennuksen ehkäisystrategiat väestötasolla voisivat vaikuttaa merkittävästi allostaattisen kuormituksen alenemiseen.

– Masennusoireista kärsivän olisi tärkeää saada kokonaisvaltaista apua, jossa huomioitaisiin hänen koko elämäntilanteeseensa, sanoo professori Kirsi Honkalampi.

Tutkimus perustui FinTerveys 2017 -terveystarkastustutkimuksen aikuisväestöä edustavalle otokselle tehtyihin kyselyihin. Tutkimuksessa oli mukana lähes 5 000 suomalaista.

Artikkelin tiedot:
Honkalampi K, Kraav SL, Kerr P, Juster RJ, Virtanen M, Hintsa T, Partonen T, Lehto SM. Association of sociodemographic, depressive symptoms, lifestyle, and health characteristics with allostatic load among a large general population-based sample. Journal of Affective Disorders 2024; 350, 784-791. DOI: 10.1016/j.jad.2024.01.189. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38266933/