Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekstitarroja lasiseinässä.

Merkittävä kansainvälinen rahoitus ilmansaasteiden ja Parkinsonin taudin yhteyttä selvittävälle tutkimukselle

Amerikkalainen Michael J. Fox -säätiö on myöntänyt 400 000 USA:n dollarin rahoituksen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimushankkeelle, jossa selvitetään ilmansaasteille altistumisen yhteyttä Parkinsonin tautiin.

Ilmansaasteilla on yhteys kohonneeseen kuolemanriskiin sekä sydän- ja verisuonitautien riskiin. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä myös yhteydestä kohonneeseen Parkinsonin taudin riskiin korkeammilla altistustasoilla. Tutkimusten rajoitteita ovat kuitenkin olleet Parkinsonin taudin diagnoosin epävarmuus, altistumisen tarkka mallintaminen ja pitkäaikaisten altistumistietojen puute. Yksittäisten ilmansaasteiden merkitys tunnetaan myös huonosti.

Nyt rahoitusta saaneessa hankkeessa selvitetään eri ilmansaasteille altistumisen sekä lyhyt- ja pitkäaikaisaltistuksen yhteyttä Parkinsonin taudin riskiin. Lisäksi tutkitaan erilaisten altistusten kehityskulkujen ja haitallisten altistusten yhdistelmien merkitystä. Tutkimuksessa yhdistetään kansallisen FINPARK (Finnish Parkinson’s Disease Study) -tutkimuksen ainutlaatuinen tapaus-verrokkiaineisto tarkkoihin ilmansaastetietoihin yli 20 vuoden ajalta. Aineisto käsittää 22 189 henkilöä, joilla on todettu Parkinsonin tauti, ja 148 009 verrokkia. Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä professori Anna-Maija Tolppasen tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta ja erikoistutkija Otto Hännisen ryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Michael J. Fox -säätiön tavoitteena on löytää parantava hoito Parkinsonin tautiin tutkimusta tukemalla. Vuodesta 2000 alkaen säätiö on rahoittanut uraauurtavia tutkimushankkeita yli miljardilla dollarilla.

Lisätietoja:

Anna-Maija Tolppanen, akatemiatutkija, professori (hoidon vaikuttavuus), Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, p. 050 575 9530, anna-maija.tolppanen (at) uef.fi, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/anna-maija.tolppanen/

Otto Hänninen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 6471, otto.hanninen (at) thl.fi

Avainsanat