Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Pills

Kansainvälistä rahoitusta hermoston rappeumasairauksien rekisteritutkimukseen

Lääkkeiden uusiokäytöstä etsitään apua Parkinsonin tautiin

Amerikkalainen Michael J. Fox -säätiö on myöntänyt 100 000 dollarin rahoituksen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen tutkimushankkeelle, jossa Parkinsonin taudin hoitoon etsitään uusia keinoja lääkkeiden uusiokäytöstä. Hankkeessa pyritään tunnistamaan muihin tarkoituksiin käytössä olevien lääkkeiden joukosta sellaisia, joita voitaisiin hyödyntää myös Parkinsonin taudin oireiden hoidossa.

Hankkeessa hyödynnetään kansallisesti kattavaa FINPARK-rekisteriaineistoa. Aineisto käsittää 21 683 henkilöä, joilla on kliinisesti varmistettu Parkinsonin taudin diagnoosi. Nyt saatu rahoitus kattaa hankkeen ensimmäisen vaiheen, jossa FINPARK-aineistosta tunnistetaan systemaattisella lähestymistavalla ne lääkkeet, joiden käyttö on yhteydessä pienempään Parkinsonin taudin riskiin. Translationaalisen tutkimushankkeen toisessa vaiheessa lupaavimmat löydökset varmennetaan Parkinsonin taudin eläinmallissa. Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella apulaisprofessori Anna-Maija Tolppasen ja professori Markus Forsbergin tutkimusryhmien yhteistyönä.

Michael J. Fox -säätiön tavoitteena on kehittää Parkinsonin taudin hoitoa. Vuodesta 2000 alkaen säätiö on rahoittanut uraauurtavia tutkimushankkeita yli 800 miljoonalla dollarilla.

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella työskentelevä tohtoriopiskelija Mai Vu on puolestaan saanut vuoden jatkon Schlumberger Foundation Faculty for the Future -apurahalleen. Hän selvittää väitöstutkimuksessaan sydän- ja verisuonitautien lääkkeiden käytön yleisyyttä ja vaikuttavuutta Alzheimerin tautia sairastavilla valtakunnallisesta MEDALZ-tutkimusaineistosta.

Schlumberger-säätiö tukee kehittyvien maiden koulutusta etenkin yliopistotasolla ja pyrkii edistämään naisten tieteellistä uraa. Faculty for the Future-ohjelman tavoitteena on lisätä naisten osuutta tutkijakunnasta niin sanotuilla STEM-aloilla – luonnontieteissä, matematiikassa ja teknologiassa. Apurahansaajien odotetaan opintojensa jälkeen toimivan kotimaassaan roolimalleina muille naisille ja käyttävän osaamistaan tutkimuksen ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija, apulaisprofessori Anna-Maija Tolppanen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

anna-maija.tolppanen (a) uef.fi, p. +358 50 575 9530