Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF liput lipputangoissa

Mediakuvat rakentavat kapea-alaista käsitystä opettajuudesta

Opettajien visuaalinen viestintä ja opettajia esittävät mediakuvat rakentavat käsitystä opettajuudesta, osoittaa filosofian tohtori Jari Martikaisen väitöstutkimus. Mediakuvissa käsitys opettajuudesta näyttäytyi kapea-alaisena, ja niissä toistui hyväntuulinen keski-ikäinen ja valkoihoinen opettajatyyppi. Opettajien itse tuottamassa kuva-aineistossa korostui muun muassa tietoon perustuva asiantuntijuus.

Martikainen tutkii väitöskirjassaan sosiaalisesti rakennettuja käsityksiä opettajuudesta muotokuvamaalausten, piirustusten ja mediakuvien kautta. Tutkimusaineistona olivat opiskelijoiden tulkinnat opettajamuotokuvista, opiskelijoiden ja opettajien piirustukset tyypillisestä opettajasta ja opettajien ammattiliiton (OAJ) julkaiseman Opettaja-lehden kansikuvat vuosilta 2013–2017.

Opiskelijoilla korostui vuorovaikutus, opettajilla asiantuntijuus

Tutkimus osoitti, että opettajan suhtautuminen opiskelijaan sekä opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus olivat opiskelijoiden opettajakäsitysten keskiössä. Sen sijaan opettaja-aineistossa tietoon perustuva asiantuntijuus ja työtehtävien moninaisuus näyttäytyivät opettajuuden tärkeimpinä sisältöinä, opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen jäädessä sivurooliin. Myös Opettaja-lehden kansikuvissa korostui opettajien asiantuntijuus. Lisäksi kansikuvissa oli tunnistettavissa pääasiallinen opettajatyyppi, joka oli keski-ikäinen, valkoihoinen, heteroseksuaalinen, neutraalisti pukeutuva, hyväntuulinen, terve ja hoikka nainen tai mies. Näin Opettaja-lehden kansikuvat rakensivat ja vahvistivat kapea-alaista käsitystä opettajuudesta.

Visuaalisia aineistoja hyödyntävät tutkimusmenetelmät konkretisoivat opiskelijoiden, opettajien ja Opettaja-lehden (OAJ) käsityksiä opettajuudesta, joita tutkimuksessa tarkastellaan kriittisesti opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksen sekä opettajien ammatillisen identiteetin näkökulmista. Tutkimus lisää tietoa opettajuutta koskevista sosiaalisista ja kulttuurisista käsityksistä Suomessa ja visuaalisen roolista näiden käsitysten muodostumisessa. Se myös syventää teoreettista ymmärrystä visuaalisen merkityksestä sosiaalisten representaatioiden prosesseissa ja kehittää visuaalisia aineistoja hyödyntäviä laadullisia tutkimusmenetelmiä sosiaalisten representaatioiden tutkimiseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi opettajakoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa.

FT Jari Martikaisen sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja Visual representations of teachership – A social representations approachtarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Anna-Maija Pirttilä-Backman Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Vilma Hänninen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/35787?encoding=UTF-8