Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Adesina Dorcas and Tran Giang

Matkailuliiketoiminnan maisteriksi tai yhteiskuntatieteiden kandiksi ensi syksystä alkaen etänä

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy kaksi kokonaan etänä suoritettavaa tutkintoa syksyllä 2022. Bachelor of Social Sciences ja Master’s in Tourism Marketing and Management -tutkinnot on mahdollista suorittaa myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Sisällöllisesti ja laadullisesti uudet etätutkinnot vastaavat lähiopetuksessa suoritettavia tutkintoja. Bachelor of Social Sciences on yhteiskuntatieteiden kandidaatintutkinto, ja lähiopetuksessa suoritettavasta tutkinnosta sen erottaa opetuskielenä käytetty englanti ja opetuksen toteutus etänä. Master’s in Tourism Marketing and Management -tutkinto on jo sinällään ainutlaatuinen Suomessa ja harvinainen jopa kansainvälisesti. Lähiopetukseen verrattuna uudessa etätoteutuksessa on enemmän joustoa opintojen suorittamisessa.

Etätutkinto avaa polun maisteriohjelmiin

– Ohjelma on suunnattu kenelle tahansa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneelle, joka haluaa suorittaa tutkintonsa Suomessa mutta englannin kielellä. Monille se voi olla polku maisteriohjelmiin. Meillä on Suomessa aika paljonkin englanninkielisiä maisteriohjelmia, mutta kandiohjelmia on ollut vähemmän, kertoo Bachelor of Social Sciences -tutkinnosta vastaava yliopistonlehtori Teppo Eskelinen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

Opinnot koostuvat yhteiskuntatieteiden lähtökohtiin perehtymisestä sekä erilaisista temaattisista kursseista, joiden kautta voi syventyä esimerkiksi yhteiskuntatieteelliseen taloustutkimukseen, kasvatussosiologiaan tai kestävään kehitykseen. Sivuainevalinnat suuntaavat osaltaan tutkinnon sisältöä. Myös sivuaineita voi suorittaa verkossa, mutta niiden osalta lähiopetuksessa on enemmän vaihtoehtoja.

– Kurssit toteutetaan verkko-opetuksena tai vaihtoehtoisin suoritusmenetelmin, joita voivat olla kirjatentit, esseet tai virtuaaliset lukupiirit. Verkko-opetus voi tarkoittaa ihan tavallisia luentoja verkon yli, luentonauhoitteiden katselua, seminaarityöskentelyä tai erilaisia kirjoitustehtäviä.

Kestävän matkailuliiketoiminnan maisteriohjelma

Master’s in Tourism Marketing and Management -tutkinto puolestaan on tarkoitettu kauppatieteellisen tai matkailualan kandidaatin tutkinnon suorittaneille mahdollisuudeksi opiskella matkailualaan keskittyvää kauppatieteellistä maisteritason tutkintoa. 

– Koulutamme kestävän ja kannattavan matkailuliiketoiminnan osaajia. Tutkinnossa käsitellään kestävän matkailuliiketoiminnan keskeiset osa-alueet luonto- ja hyvinvointimatkailun sekä digitalisaation näkökulmista. Tutkinnon aikana opiskelijat oppivat ymmärtämään matkailuekosysteemin monimutkaisia kytköksiä, matkailijoiden käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, sekä matkailuliiketoiminnan kannattavuuteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä, kertoo tutkinnosta vastaava matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselta.

– Opetus hyödyntää paljon flipped learning -menetelmää, jossa materiaaleihin tutustutaan etukäteen ja sitten aiheista keskustellaan yhteisissä tapaamisissa. Opetusta varten Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselta on varattu luokkahuoneet, joista voi osallistua Teams-tapaamisiin. Kaikki tapaamiset tallennetaan, joten niitä voi katsoa oman aikataulun mukaan.

Opetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy muun muassa yritysvierailuja.

Opiskelijoiden ryhmäytyminen tärkeää

Koronapandemian vauhdittama etä- ja verkko-opetuksen kehittyminen mahdollistaa sujuvan opiskelun erilaisilla teknisillä alustoilla.

– Etäopiskelussa korostuu itseohjautuvuus, kun arkista sosiaalista kontrollia opinnoissa ei samalla tavalla ole kuin lähiopetuksessa, Eskelinen sanoo.

Opintojen suorittaminen onnistuu myös vaikka ulkomailta, eivätkä ne edellytä teknistä erityisosaamista tai sellaisia valmiuksia, mitä yliopisto-opiskelussa ei muutoinkin vaadittaisi.

– Itsensä johtamisen kyvyt, digitaalisten työkalujen käyttö ja yleisesti etätyötaidot edistävät menestymistä opinnoissa, Pesonen sanoo. – Keräämme matkailuliiketoiminnan maisteritutkinnon osalta jatkuvasti opiskelijapalautetta, ja tämä palaute onkin ollut yksi pääsyy tarjota etäopiskelumahdollisuutta.

Etätutkinto-ajatuksesta huolimatta luennoille voi osallistua myös paikan päällä. Osallistumistavasta riippumatta opiskelijoiden ryhmäytyminen on tärkeää.

– Pyrimme järjestämään mahdollisuuksia tapaamisille ja pohdinnassa on erilaiset vapaamuotoisen kanssakäymisen virtuaaliset tilat. Tuemme lukupiiritoimintaa ja muita sosiaalisia opiskelumuotoja ja pyrimme virittämään etäopetusta keskustelevaksi aina, kun se on mahdollista, Eskelinen kertoo.

– Lähestulkoon kaikki opintojaksot sisältävät ryhmätyöskentelyä. Ryhmien jäsenet arvotaan satunnaisesti eri kursseille. Tällä tavalla opiskelijat oppivat tuntemaan toisensa. Lisäksi Joensuusta käsin opintoihin osallistuvat yleensä ryhmäytyvät mukavasti. Missään vaiheessa opiskelijalle ei pitäisi tulla tunnetta, että on yksin tutkintoa suorittamassa, Pesonen sanoo.

Etäopetus antoi minulle itseluottamusta ja osallistuin keskusteluihin luentojen aikana enemmän, kuin olisin lähiopetuksessa uskaltanut.

Nozhat Saravi