Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF-liput.

Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen tohtorinkoulutuspilotti kouluttaa matematiikan, fysiikan ja laskennan osaajia teollisuuteen

Itä-Suomen yliopiston koordinoima Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen tohtorinkoulutuspilotti (Doctoral Education Pilot for Mathematics of Sensing, Imaging and Modelling, DREAM), kouluttaa tohtoreita vuoden alussa aloittaneen Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaivan (FAME) teema-alalla.

Pilotin johtaja on professori Tanja Tarvainen teknillisen fysiikan laitokselta, ja sen varajohtajina toimivat Nuutti Hyvönen Aalto-yliopistosta ja Samuli Siltanen Helsingin yliopistosta. Pilotti sai 25,5 miljoonan euron rahoituksen yhteensä 100 tohtorin kouluttamiseen. Näistä 17 tohtorikoulutettavaa sijoittuu Itä-Suomen yliopistoon: 12 luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekuntaan ja viisi terveystieteiden tiedekuntaan. Muita DREAM-pilotin partneriorganisaatioita ovat Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Pilotti tekee tiivistä yhteistyötä FAME-lippulaivan yhteistyöyritysten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden, kuten tutkimuslaitosten, yliopistollisten sairaaloiden ja ilmastoalan organisaatioiden kanssa kouluttaakseen tohtoreita tuottamaan ratkaisuja matemaattista mallinnusta, datankäsittelyä ja laskennallista kuvantamista koskeviin ongelmiin. Esimerkkejä tällaisista ovat muun muassa lääketieteellinen kuvantaminen, teollisten prosessien seuranta ja säätö, ainetta rikkomaton testaus, sekä satelliittidatan tulkinta. 

Pilotin ja FAME-lippulaivan akateemisella tiimillä on vahva kokemus käänteislaskennan menetelmien kehittämisestä, sekä signaali- ja kuva-analyysista ja laitteistokehityksestä. Matematiikan yleispätevyys mahdollistaa menetelmien siirtämisen yhdestä sovellusalueesta toiseen. DREAM-pilotissa tohtorikoulutettavat saavat vahvan osaamisen näillä aloilla, työskennellen koko tutkinnon ajan tiiviisti yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä mahdollistaa nopean työllistymisen muun muassa teollisuuteen. Pilotin monitieteisen yhteistyöverkoston lisäksi tätä tukee myös aiempien tohtorikoulutettavien alumniverkosto, josta suuri on työllistynyt yritysmaailmaan. 

– Suomalainen inversiomatematiikan tutkimus on kansainvälisesti erittäin arvostettua, ja olemme vuosien ajan kouluttaneet alan huippuosaajia muun muassa Suomen Akatemian huippuyksikköohjelman tukemana, kertoo Tarvainen.

– Tohtorinkoulutuspilotti yhdessä FAME-lippulaivan kanssa tuo yhteen vielä laajemman asiantuntijajoukon, jolla on vahva kokemus korkeatasoisesta kansainvälisestä tieteellisestä tutkimuksesta, yhteistyöstä tutkimuslaitosten, yliopistollisten sairaaloiden ja teollisuuden kanssa, sekä innovaatiotoiminnasta. Tämä antaa meille erinomaisen lähtökohdan tukea taloudellista kehitystä Suomessa tohtorinkoulutuksella, sekä siihen kytkeytyvällä vahvalla teollisella ja muulla yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella.

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa tohtorinkoulutuspilotti ohjelma kytkeytyy vahvasti syksyllä 2023 alkaneeseen tekniikan koulutukseen. 

– DREAM-pilotin lisäksi tekniikan tohtoreita koulutetaan myös fotoniikan alan Innovative Doctoral Education Ecosystem for Photonics (I-DEEP) ja Quantum -tohtorinkoulutuspiloteissa, sekä tietojenkäsittelytieteen alalla AI-DOC- sekä Software-piloteissa, tiedekunnan dekaani Kari Lehtinen kertoo. 

– Hiljattain myönnettyjen pilottien kautta tiedekunnan vahva tieteellinen tutkimus linkittyy entistä vahvemmin teollisuuden ja muun yhteiskunnan tarpeisiin, sekä innovaatiotoimintaan, hän jatkaa.

Itä-Suomen yliopistossa DREAM-pilotin tohtorinkoulutuspaikat avautuvat hakuun 11. maaliskuuta, ja muissa DREAM-pilotin partneriyliopistoissa maalis- ja huhtikuun aikana. Ensimmäiset tohtorikoulutettavat aloittavat elokuussa 2024. 

– Toivomme runsaasti hakijoita monitieteiseen koulutukseemme erityisesti laskennallisen fysiikan ja tekniikan, sovelletun matematiikan ja tieteellisen laskennan osaajista, Tarvainen kertoo. 

Lisätietoja pilotista antavat sen johtaja professori Tanja Tarvainen sekä pilottiin osallistuvien yliopistojen vastuuprofessorit Nuutti Hyvönen (Aalto yliopisto), Samuli Siltanen (Helsingin yliopisto), Joonas Ilmavirta (Jyväskylän yliopisto), Tapio Helin (LUT-yliopisto), Andreas Hauptmann (Oulun yliopisto) ja Pasi Raumonen (Tampereen yliopisto).

Lisätietoja: 

Professori Tanja Tarvainen, tanja.tarvainen@uef.fi, p. +358 40 355 2310