Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kaksi tutkijaa tutkii kasvia valaistussa laboratoriossa.

Itä-Suomen yliopisto johtaa kahta uutta tohtorikoulutuspilottia

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuspilotteihin. Itä-Suomen yliopisto on mukana 11 rahoitetussa pilotissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Lisärahoitus suunnataan 1000 väitöskirjatutkijalle, jotka otetaan yliopistoihin määräaikaisiin, kolmen vuoden työsuhteisiin suorittamaan tohtorin tutkintoa. Pilotteja toteutetaan tutkimusalakohtaisesti lippulaiva-aloilla ja vapaasti valituilla aloilla.

Itä-Suomen yliopisto on mukana 11 pilotissa, ja uusia tohtorikoulutuspaikkoja tulee yliopistoon 70. Itä-Suomen yliopisto saa rahoitusta pilotteihin noin 18 miljoonaa euroa.

– Tohtorinkoulutuspilotit ovat hallitukselta tärkeä panostus tutkijakoulutuksen kehittämiseen. Itä-Suomen yliopisto on jo käynnistänyt tutkijakoulutuksen kehittämisen pilottien tavoitteiden mukaisesti, akateeminen rehtori Tapio Määttä kertoo.

Itä-Suomen yliopisto koordinoi lippulaiva-alojen tohtorikoulutuspilottia Doctoral Education Pilot for Mathematics of Sensing, Imaging and Modelling (DREAM). Pilotin johtaja on professori Tanja Tarvainen teknillisen fysiikan laitokselta. Pilotti sai yhteensä 25,5 miljoonan euron rahoituksen.

– Monitieteinen DREAM-pilotti sisältää matematiikkaa, fysiikkaa, insinööritieteitä ja sovelluksia. Pilotissa tuomme yhteen matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen FAME-lippulaivan asiantuntijat sekä koulutamme seuraavan sukupolven ammattilaisia vastaamaan teollisuuden ja yhteiskunnan tarpeisiin, kertoo Tarvainen.

Itä-Suomen yliopisto on lisäksi kumppanina seuraavissa lippulaiva-alojen piloteissa:

  • Digital Waters Doctoral Education Pilot (rahoitus 15,3 milj.euroa)
  • Doctoral Education Pilot in Precision Cancer Medicine (38,8 milj. euroa)
  • EDUCA Flagship doctoral school pilot project (19,9 milj.euroa)
  • Finnish Doctoral Program Network in Artificial Intelligence (25,5 milj. euroa)
  • National Doctoral Education Pilot based on Immune system (20,7 milj.euroa)
  • Innovative Doctoral Education Ecosystem for Photonics (18,4 milj.euroa)
  • Quantum (22,9 milj. euroa)

Vapaasti valittujen alojen tohtorikoulutuspiloteista Itä-Suomen yliopisto koordinoi Kestävyysmurroksen pilottia (Sustainability Transformations). Pilotin vetäjä on professori Arto O. Salonen yhteiskuntatieteiden laitokselta. Pilotin rahoitus on 10,2 miljoonaa euroa.

– Tätä päätöstä kiittävät tulevat sukupolvet. Ilmastonmuutokseen tarvitaan ratkaisuja, elinvoimaisen luonnon säilyminen on elämän edellytys ja luonnonvarojen hupeneminen haastaa kokonaisia yhteiskuntia, Salonen sanoo.

Lisäksi Itä-Suomen yliopisto on kumppanina seuraavissa vapaasti valittujen alojen piloteissa: Doctoral pilot in software engineering (rahoitus 12,5 milj.euroa) ja Interdisciplinary Doctoral School of Social Services (8,7 milj.euroa).

Tapio Määtän mukaan pilottien kautta rahoitetut kolmivuotiset väitöskirjatutkijan paikat tulevat hakuun maaliskuussa. Tutkijat aloittavat 1.8.2024 tai 1.1.2025.

Tohtorikoulutusta kehitetään piloteissa

Ministeriön määrärahalla toteutetaan kaikkiaan 15 tutkimusalakohtaista tohtorikoulutuksen pilottia. Niistä yhdeksän on lippulaiva-alojen ja kuusi vapaasti valittujen alojen pilotteja. Pilotit valittiin Suomen Akatemian toteuttaman kansainvälisen arvioinnin perusteella.

Väitöskirjatutkijoista 800 kohdistuu lippulaiva-aloille ja 200 muille aloille. Alakohtaisten pilottien toteutuksesta vastaavat yliopistojen suunnittelemat konsortiot. Laajassa yhteistyössä on mukana myös tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

Pilotissa yliopistot tekevät yhteistyötä tohtorikoulutuksen kehittämiseksi ja käytäntöjen uudistamiseksi. Pilotilla tavoitellaan tohtorikoulutettujen liikkuvuuden lisäämistä yliopistojen, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välillä. Tavoitteena on myös ohjauksen kehittäminen ja tohtoreiden työllistymisen edistäminen yhteiskunnan eri sektoreille.

Ensimmäiset väitöskirjatutkijat aloittavat alakohtaisissa piloteissa elokuussa 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa tohtorikoulutuksen pilotoinnille seurantaryhmän ja tutkimuksellisen arviointihankkeen.

Tohtorikoulutuspilotti on osa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen lisäystä, jolla tavoitellaan T&K-toiminnan rahoituksen nostamista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Pilotti lisää tohtorikoulutettavien määrää yliopistoissa tämänhetkisen tohtorikoulutuksen päälle. Parlamentaarinen TKI-työryhmä on todennut loppuraportissaan 2022, että T&K-työhön siirtyviä tohtoreita tarvittaisiin 2024–2030 vuosittain yli 2 000. Vuonna 2022 tohtorintutkinnon Suomessa suoritti 1 623 henkilöä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja