Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Stetoskooppi.

LL Raimo Jauhiainen, väitös 19.5.2023: Uusia sydän- ja verisuonitautien ja sydämen vajaatoiminnan merkkiaineita

Lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Ateroskleroottiset sydän- ja verisuonisairaudet ja sydämen vajaatoiminta huonontavat sairastuneen elämänlaatua ja lyhentävät elinaikaa. Ne myös aiheuttavat valtavat vuosittaiset kustannukset maailmanlaajuisesti. Ateroskleroottiset sydän- ja verisuonisairaudet ovat johtava kuolinsyy maailmassa. Kliiniseen käyttöön vakiintuneilla riskitekijöillä on hyvin rajallinen ennustearvo edellä mainituissa sairauksissa. Yksilöllisesti räätälöity biomerkkiaineisiin perustuva lääketiede on avainasemassa, kun pyritään kohti parempia hoitotuloksia ja matalampia kustannuksia. Tässä väitöskirjassa tutkimme tyypin 2 diabeteksen vaikutusta ateroskleroottisten sydän- ja verisuonisairauksien riskissä, yhdeksän välttämättömän aminohapon seerumipitoisuuksien yhteyttä ateroskleroottisten sydän- ja verisuonisairauksien riskiin sekä useiden kiertävien biomerkkiaineiden yhteyttä uuden sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Osoitimme, että suomalainen diabetesriskitesti FINDRISC tunnistaa varhaisia insuliinieritykseen, insuliiniherkkyyteen ja insuliiniresistenssiin liittyviä haitallisia muutoksia ja ennustaa lääkehoitoa vaativaa verenpainetautia, uutta tyypin 2 diabetesta sekä sydän- ja verisuonitapahtumia. Osoitimme, että seerumin alaniini on sepelvaltimotaudin riskitekijä ja että isoleusiini, fenyylialaniini ja tyrosiini ovat sepelvaltimotaudin, iskeemisen aivohalvauksen ja sydän- ja verisuonitapahtumien biomerkkiaineita. Lisäksi osoitimme, että plasman adiponektiinilla ja pyruvaatilla on itsenäinen yhteys sydämen vajaatoimintaan. Tunnistimme kuusi biomarkkereista koostuvaa pääkomponenttia, jotka sisälsivät uusia pienimolekyylisiä energia-aineenvaihdunnan tuotteita ja tulehdusreaktioon liittyviä biomerkkiaineita. Näistä pääkomponenteista neljällä oli merkitsevä yhteys uuden sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Tutkimuslöydöksemme tuovat uutta tietoa ateroskleroottisten sydän- ja verisuonisairauksien sekä sydämen vajaatoiminnan patofysiologiasta ja osaltaan auttavat, kun etsitään uusia menetelmiä kliiniseen käyttöön edellä mainittujen sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöstutkimus on tehty The Metabolic Syndrome in Men (METSIM) -tutkimuksen aineistosta, johon kuuluu 10197 kuopiolaista miestä, jotka olivat 45–70 vuoden ikäisiä tutkimukseen liittyessään. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen aineisto. Tutkimuksessa on analysoitu suuri määrä erilaisia biomerkkiaineita pääasiassa NMR-teknologiaa hyödyntäen.

Lääketieteen lisensiaatti Raimo Jauhiaisen väitöskirja Novel biomarkers associated with atherosclerotic cardiovascular disease and heart failure (Uudet sydän- ja verisuonisairauksiin ja sydämen vajaatoimintaan liittyvät merkkiaineet) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Antti Saraste Turun yliopistosta ja kustoksena professori Johanna Kuusisto Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja