Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hartiakipu.

LL Henrik Nuutinen, väitös 12.5.2023: NTOS-oireyhtymän leikkaushoidon tulokset ovat pääosin hyvät tai erinomaiset

Kirurgian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Neurogeenisen rintakehän yläaukeaman oireyhtymän (NTOS) hoito on kiistanalaista. NTOS johtuu olkahermopunoksen puristustilasta rintakehän yläaukeaman alueella. Ensisijaisesti hoito on konservatiivista. Jos konservatiivisella hoidolla ei saada vastetta, voi hankalasti oireilevilla leikkaus tulla kyseeseen.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot

Kirurgisen hoidon lyhyt- ja pitkäaikaistulokset korreloivat keskenään tutkimuksessamme. Perinteisellä transaksillaarisesta viillosta tehtävällä ensimmäisen kylkiluun poistolla sekä nykyaikaisella videoavusteisella tekniikalla tulokset olivat samansuuntaiset. Noin 65 prosentilla lopputulos oli hyvä tai erinomainen kolmen kuukauden seurannassa. Pitkäaikaisseurannassa saavutettiin noin 80 prosentilla hyvä tai erinomainen leikkaustulos. Cervical Brachial Symptom -kyselyn mukaan potilailla oli leikkauksen jälkeen pitkäaikaisseurannassa lievät tai kohtalaiset oireet. Toimintakykyä tutkittiin QuickDASH -kyselyllä, jonka mukaan leikatuilla potilailla oli pitkäaikaisseurannassa lievä toimintakyvyn alenema. Potilaiden oman arvion mukaan heidän toimintakykynsä parani leikkauksella. Poistetun kylkiluun tyngän pituudella (yli tai alle 3 cm) ei ollut korrelaatiota potilaan oireisiin. Leikkaustekniikka ei myöskään vaikuttanut kylkiluun tyngän pituuteen.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Tutkimustuloksemme vahvistavat aiempien tutkimuksien tuloksia siitä, että hankalasti oireileville potilaille kannattaa harkita leikkaushoitoa jos konservatiivisella hoidolla ei ole vastetta.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tutkimusaineisto koostui vuosien 1997–2007 sekä 2009–2016 välisenä aikana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa leikatuista NTOS-potilaista. Lyhytaikaistulokset kerättiin käymällä takautuvasti läpi potilasasiakirjat. Pitkäaikaistuloksien keräämisessä hyödynnettiin standardoituja kyselykaavakkeita oireista sekä toimintakyvystä. Näitä standardoituja kyselyjä olivat CBSQ sekä QuickDASH. Lisäksi BDI- ja NDI-kyselyillä kartoitettiin sekoittavia tekijöitä. Potilaat kävivät myöhäiskontrollissa, jossa fysiatrian erikoislääkäri tutki potilaat. Potilasta otettiin ensimmäisen kylkiluun kohdennettu röntgenkuva kylkiluun tyngän pituuden määrittämiseksi.

Lääketieteen lisensiaatti Henrik Nuutisen väitöskirja Operative treatment of neurogenic thoracic outlet syndrome (Hermoperäisen thoracic outlet -syndrooman kirurginen hoito) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii Professori Jari Laurikka Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti Jussi Kärkkäinen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstilaisuus

Kuva

Väitöskirja