Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Rintojen omatoiminen tutkiminen

LL Aki Nykänen, väitös 20.10.2023: Varjoainetehosteinen ultraäänitutkimus voi tuoda kustannustehokkuutta rintasyöpädiagnostiikkaan

Lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Tämän väitöskirjan pyrkimyksenä oli tutkia uudenlaista diagnostista työkalua rintasyöpädiagnostiikassa sekä arvioida rintasyövän seulontaohjelmaa ja rintasyöpäpotilaiden erityispiirteitä Itä-Suomessa. Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä sekä johtava syöpäkuolemien aiheuttaja naisilla, minkä vuoksi aihepiirin tutkiminen on merkityksellistä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Väitöstutkimuksen ensimmäinen osatutkimus osoitti, että varjoainetehosteinen ultraäänitutkimus soveltuu arviointimenetelmäksi magneettikuvantamisohjatun näytteenoton sijaan osassa rintamuutoksista. Se on käytännöllisempi ja kustannustehokkaampi sellaisten rintamuutosten toteamiseen, jotka on perinteisesti voitu todeta vain magneettikuvantamisella. Kyseessä oli ensimmäinen tutkimus, joka osoitti varjoainetehosteisen ultraäänitutkimuksen soveltuvaksi kyseisessä tutkimusasetelmassa.

Toinen osatutkimus osoitti valtaosan itäsuomalaisten naisten rintasyövistä esiintyvän rasvaisissa rinnoissa, joiden tiiviys oli alle 50 %. Kun tiiviyttä arvioitiin BI-RADS:n 5. painoksen mukaisesti, havaittiin, että huomattavasti useampi rinta luokiteltiin tiiviimpään luokkaan. Erittäin tiiviiden rintojen osuus tutkitussa rintasyöpäpotilasaineistossa oli pieni. Itäsuomalaisten rintasyöpäpotilaiden rintojen tiiviysluokkien jakautuminen on ollut entuudestaan tuntematon ja saadulla tiedolla voi olla vaikutusta seulontakäytäntöihin.

Kolmas osatutkimus osoitti ennusteen olevan seulontojen välissä todetuilla rintasyövillä huonompi kuin seulonnassa todetuilla. Näillä niin sanotuilla välisyövillä havaittiin useammin aggressiivisempia histopatologisia piirteitä sekä imusolmuke- ja kaukoetäpesäkkeitä. Solunsalpaaja- ja hormonihoitoja käytettiin useammin välisyöpien hoidossa. Havainnot vahvistavat yleistä käsitystä siitä, että välisyövät ovat seulonnassa todettuihin nähden huonoennusteisempia, mikä korostaa laadukkaan seulontaohjelman tärkeyttä.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Varjoainetehosteinen ultraäänitutkimus on rintasyövän diagnostiikkaan soveltuva menetelmä ja sen laaja-alaisempi käyttö voi johtaa kustannustehokkaampaan käytäntöön. Tutkimustulokset tiiviysluokkien jakautumisesta rohkaisevat tekemään laaja-alaisempia tutkimuksia tiiviysluokkien jakautumisesta seulottavassa väestössä. Täydentävä seulonta magneettikuvantamisella voisi olla hyödyllistä, mikäli erittäin tiiviiden rintojen osuus seulottavassa väestössä osoittautuisi vähäiseksi. Väitöstutkimuksen tuloksia voi hyödyntää seulontaohjelman parantamisessa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Osatutkimuksiin sisällytettiin itäsuomalaisia rintasyöpää sairastavia naisia, joita hoidettiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosien 2010 ja 2017 välisenä aikana.

Lääketieteen lisensiaatti Aki Nykäsen väitöskirja Towards optimizing screening mammography and breast cancer diagnostics (Kohti optimaalisempaa rintasyöpäseulontaa sekä -diagnostiikkaa) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Katja Hukkinen HUSista ja kustoksena dosentti Mazen Sudah KYsistä.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja

Lisätietoja:

LL Aki Nykänen, akinyk(a)uef.fi