Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

KYSin sisäänkäynti

LL Sarianna Joukainen, väitös 16.12.2022: KYSissä kehitetyt menetelmät tukevat rinnan ulkonäön säilyttävää rintasyöpäkirurgiaa

Rintasyöpäkirurgian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Aiheeni on ”Uudet menetelmät onkoplastisessa rintaa säästävässä kirurgiassa”. Rintasyöpä on maailman yleisin syöpä. Suomessa siihen sairastuu noin joka kahdeksas nainen. Nykyään suurin osa Suomessa hoidetuista potilaista elää pitkään rintasyöpädiagnoosin jälkeen. Hoidoissa yhdistetään kirurgiaa, säde- ja lääkehoitoja. Parhaimmillaan hoito parantaa potilaan, eikä elämänlaatukaan heikkene.

Väitöskirjakokonaisuuden tavoitteena oli tuottaa uusia potilastyöhön soveltuvia menetelmiä onkoplastisen säästävän rintasyöpäkirurgian tiettyihin ongelmatilanteisiin ja parantaa rinnan säästävän kirurgian mahdollisuuksia ja hoidon tuloksia. Rinnan säästävä kirurgia on suurimmalle osalle potilaista turvallinen leikkausvaihtoehto. Onkoplastisessa kirurgiassa kasvaimen poistoon yhdistetään plastiikkakirurgisia rinnan korjaustekniikoita. Tämä on laventanut säästävän kirurgian mahdollisuuksia laajojen ja monipesäkkeisten kasvainten hoitoon myös siten että rintojen luonnollinen ulkomuoto voidaan säilyttää.

Onkoplastiseen rintaa säästävään kirurgiaan liittyy kuitenkin käytännön ongelmia, jotka kaipaavat ratkaisuja. Magneettikuvassa eli MRI:ssä havaittujen muutosten merkkaaminen ja paikantaminen kirurgiaa varten on ongelmallista, jos muutokset eivät tunnu käsin tai ole havaittavissa mammografiassa tai ultraäänessä. Kuvauslöydöksen paikantamista kirurgiaa varten hankaloittaa rintojen muodon ja asennon erilaisuus MRI-kuvauksessa ja leikkauksessa. Rintojen MRI kuvataan potilaan maatessa vatsallaan ja leikkaus tehdään potilaan ollessa selällään. Lisäksi laajempien kasvainalueiden poisto tietyistä rinnan osista voi olla vaikea toteuttaa nykyisillä rintaa säästävillä kirurgisilla tekniikoilla rinnan luonteva ulkonäkö säilyttäen. Näihin ongelmiin haimme ratkaisuja ja tutkimusnäyttöä menetelmien käyttöönottoa varten.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Kehitimme uuden merkkaustavan MRI:ssä havaittujen rintasyöpämuutoksien paikantamiseen leikkausta varten. Merkkaustavassa hyödynsimme MRI-kuvausta, joka toteutettiin selällään matkien leikkausasentoa (=supine MRI, sMRI). Totesimme sMRI:n käytäntöön soveltuvaksi työkaluksi, joka ei vaadi mitään uusia laiteinvestointeja.

Osoitimme myös uuden onkoplastisen rintaa säästävän DLR-leikkaustekniikan (Dual layer rotation) toimivaksi menetelmäksi. DLR on KYSissä kehitetty leikkaustekniikka, jossa rinnan kudokset järjestellään uudelleen yhdistelemällä rinnan muotoilun plastiikkakirurgisia metodeita. ”Dual layer rotation” kuvaa sitä, miten rauhaskudosta ja ihoa kierretään vastakkaisiin suuntiin omissa tasoissaan, jotta syövän poistosta aiheutunut kudospuutosalue saadaan korjattua. DLR-tekniikkaa voi soveltaa rinnan eri osien laajempien kasvainalueiden kirurgiaan, myös rinnan yläsisäneljänneksen alueella, joka on aiemmin osoittautunut hankalaksi alueeksi rintaa säästävässä kirurgiassa.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Molempia uusia kehittämiämme tekniikoita, sMRI-merkkausta ja DLR-tekniikkaa, voi jatkossa hyödyntää potilastyöhön. Menetelmiä voidaan hyödyntää osalle rintasyöpäpotilaista onkoplastisessa säästävässä kirurgiassa tilanteissa, joihin aiemmin on ollut puutteellisesti ratkaisuja. Olemme ottaneet molemmat käyttöön potilaiden hoidossa KYSissä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Prosessi alkoi potilaiden hoidossa todetuista ongelmista, joihin meillä oli mielessä ratkaisuideat. Kaksi ensimmäistä osaa tutkimuksessamme koski sMRI-merkkausmetodia. Ensimmäisessä vaiheessa selvitimme sMRI-merkkaustekniikan käyttökelpoisuuden niiden rintasyöpäpotilaiden joukossa, joilta diagnostisessa vatsallaan tehdyssä rintojen MRI-kuvauksessa löytyi laajempi tai monipesäkkeisempi tauti joka edellytti plastiikkakirurgisia tekniikoita, jotta rinta pystyttiin säästämään. Näille potilaille tehtiin ennen leikkausta tuumorialueen merkkaus tussilla rinnan iholle selällään toteutetun MRI:n perusteella. Kuvausasento matki leikkausasentoa. Potilaita rekrytoitiin kahden vuoden ajan tutkimukseen mukaan vuodesta 2016 alkaen.

Toisessa osatyössä vertasimme sMRI-ohjauksella paikannettujen onkoplastisesti leikattujen rintasyöpäpotilaiden leikkaustuloksia kahteen muuhun ryhmään, joissa rintaa säästävässä kirurgiassa oli käytetty vakiintuneita leikkaus- ja merkkaustapoja. Ensimmäinen vertailuryhmä koostui perinteisistä osapoistoleikkauksista potilailla, joilla kasvainalue ei tuntunut käsin, mutta oli merkattavissa ultraääni- tai mammografiaohjatusti merkkivaijerilla kirurgista poistoa varten. Toinen vertailuryhmä koostui onkoplastisin tekniikoin toteutetuista rintaa säästävistä syöpäleikkauksista. Vertailuryhmät koostuivat peräkkäisistä potilaista, joiden leikkaus oli tehty saman ajanjakson aikana sMRI-merkkauspotilaiden kanssa.

Kolmanteen osatyöhön kerättiin kaikki vuosien 2017–2019 aikana leikatut rintasyöpäpotilaat, kaikkiaan 828 potilasta. Tästä joukosta analysoitiin kaikki ne, joiden leikkauksessa oli hyödynnetty DLR-tekniikkaa, kaikkiaan 40 potilasta ja 46 rintaa. Tutkimusraportissa leikkaustekniikka kuvattiin ja komplikaatiot, uusintaleikkaukset, hoitoviiveet ja esteettiset tulokset arvioitiin.

Lääketieteen lisensiaatti Sarianna Joukaisen väitöskirja New insights into oncoplastic breast conserving surgery (Uudet menetelmät onkoplastisessa rintaa säästävässä kirurgiassa) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tiina Jahkola HUSista ja kustoksena dosentti Mazen Sudah KYsistä.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja (linkki tulossa)

Lisätietoja:

LL Sarianna Joukainen, sarianna.joukainen(a)kuh.fi

Avainsanat