Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Farmaseutti tarkastaa lääkereptiä

Lääkepolitiikan ja lääketalouden tutkimusryhmille tutkimusrahoitusta Kelalta

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos on saanut Kansaneläkelaitokselta tutkimusrahoituksen kahdelle tutkimushankkeelle.

Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta - Rekisteritutkimus potilasta kohtaamatta uudistetuista lääkityksistä ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä -hanke sai rahoitusta 162 700 €. Hankkeessa tutkitaan potilasta kohtaamatta uudistettujen reseptien yleisyyttä ja lääkehoidon seurannan toteutumista uudistamisen yhteydessä. Lisäksi tutkitaan reseptin voimassaoloajan pidentymisen ja potilaan Omakannasta tekemien uudistamispyyntöjen vaikutusta lääkehoidon seurantaan ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Rekisteritutkimuksen keinoin toteutettavan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lääkehoidon seurannan ja rationaalisen lääkkeen määräämisen kehittämiseen. Tuloksia voidaan myös hyödyntää Omakannasta tehtävien reseptien uudistamispyyntöjen kehittämisessä rationaalista lääkehoitoa tukevaan suuntaan.

Lääkejäte Suomessa – Tutkimus apteekkeihin palautettujen lääkkeiden taloudellisesta arvosta ja sen suuruuteen vaikuttavista tekijöistä -hanke sai rahoitusta 133 000 €. Kyselyllä ja seuraamalla kotitalouksista apteekkeihin palautuvaa lääkejätettä hankkeessa selvitetään lääkejätteen määrää, laatua, taloudellista arvoa ja syitä palauttamiselle. Lisäksi tutkitaan tekijöitä lääkehoitojen keskeytymiseen ja lopettamiseen sekä lääkkeiden käyttäjien toimintatapoja näissä tilanteissa. Tutkimuksesta saatavien tulosten avulla voidaan kehittää keinoja kotitalouksista aiheutuvan lääkejätteen vähentämiseksi ja rationaalisen lääkkeiden käytön edistämiseksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä Yliopiston Apteekin ja Suomen Apteekkariliiton kanssa.

Lisätietoja:

Johanna Timonen, yliopistotutkija, farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, johanna.timonen@uef.fi, p. 040 355 3881 (Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta - Rekisteritutkimus potilasta kohtaamatta uudistetuista lääkityksistä ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä -hanke)

Janne Martikainen, professori, farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, janne.martikainen@uef.fi, p. 040 355 2600 (Lääkejäte Suomessa – Tutkimus apteekkeihin palautettujen lääkkeiden taloudellisesta arvosta ja sen suuruuteen vaikuttavista tekijöistä -hanke)