Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kanta-palvelun tunnus tietokoneen näytöllä.

Suurin osa apteekkien reseptiasiakkaista käyttää Omakantaa – kaikilla ei mahdollisuuksia käyttöön

 

Suurin osa eli 82 prosenttia apteekkien reseptiasiakkaista käyttää Omakanta-palvelua, käy ilmi äskettäin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta.

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu valtakunnallinen verkkopalvelu, josta voi katsoa terveydenhuollon kirjaamia potilastietoja sekä sähköisiä reseptejä. Palvelussa voi myös tehdä reseptin uudistamispyynnön sekä antaa omiin tietoihin liittyviä suostumuksia ja kieltoja.

Tutkimuksen mukaan yli 90 prosentilla apteekkien reseptiasiakkaista oli edellytykset Omakannan käytölle eli he käyttivät internetiä ja heillä oli tunnukset sähköiseen asiointiin. Heistä todennäköisimmin Omakantaa käyttivät ne, jotka muutenkin etsivät internetistä terveyteen liittyviä tietoja ja jotka käyttivät internetiä aktiivisesti. Lisäksi mitä enemmän käytössä oli säännöllisesti käytettäviä reseptilääkkeitä, sitä todennäköisemmin oli Omakannan käyttäjä.

Vastaajista, joilla oli edellytykset Omakannan käytölle, 11 prosenttia ei käyttänyt palvelua. Yleisin syy tähän oli, ettei palvelun käytölle ollut tarvetta eli palvelussa ei ollut seurattavia tietoja, tietoja seurattiin muilla tavoilla tai tietojen seurantaan ei koettu tarvetta. Lisäksi osalla oli vaikeuksia tietokoneen, internetin tai Omakannan käytössä ja osa ei ollut kuullut palvelusta tai perehtynyt sen käyttöön.

Vastaajat, joilla ei ollut edellytyksiä Omakannan käytölle, olivat vanhempia, matalammin koulutettuja ja yleisemmin pitkäaikaissairaita. He raportoivat, ettei heillä ole käyttöön tarvittavia välineitä, kuten tietokonetta, älypuhelinta, internetiä tai tunnuksia sähköiseen asiointiin. Osalla oli käyttöön tarvittavat välineet, mutta ei halua käyttää niitä.

Apteekkien asiakkaat, jotka eivät käyttäneet Omakantaa, halusivat seurata lääkitys- ja terveystietojaan lääkärin tai terveyskeskuksen sekä apteekin kautta. Osa kertoi haluavansa seurata tietojaan jatkossa Omakannan kautta, kunhan tutustuu palveluun, oppii käyttämään sitä tai kun palvelun käytölle tulee tarvetta.

Tutkimus toteutettiin 18 apteekissa eri puolilla Suomea keväällä 2019. Apteekkien farmaseuttinen henkilöstö jakoi yhteensä 2866 kyselylomaketta täysi-ikäisille asiakkaille, jotka hakivat lääkkeitä sähköisellä reseptillä itselleen tai alaikäiselle lapselleen. Kyselyyn vastasi 994 asiakasta eli 35 prosenttia kyselyn saaneista. Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella meneillään olevaa projektia, jossa tutkitaan Omakannan käyttöä ja käytettävyyttä lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta. Tutkimusta rahoitti Kela.

Vuodesta 2017 lähtien kaikki reseptit on tullut laatia sähköisesti. Sähköiseen reseptiin liittyy lääkkeen käyttäjän näkökulmasta olennaisesti tietojen seuraaminen Omakanta-palvelusta. Omakannan tavoitteena on edistää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua oman terveytensä ylläpitämiseen ja hoitoon. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta Omakannan käyttöön. Heidät tulisi tunnistaa terveydenhuollossa ja myös heille tulisi turvata mahdollisuus pysyä ajan tasalla lääkitys- ja terveystiedoistaan.

Lisätietoja:

Yliopisto-opettaja Maria Sääskilahti, puh. 040 355 2505, sähköposti: maria.saaskilahti (a) uef.fi

Yliopistotutkija Johanna Timonen, puh. 040 355 3881, sähköposti: johanna.timonen (a) uef.fi

Tutkimusartikkeli: Sääskilahti M, Aarnio E, Lämsä E, Ahonen R, Timonen J: Use and non-use of a nationwide patient portal – a survey among pharmacy customers. Journal of Pharmaceutical Health Services Research. http://dx.doi.org/10.1111/jphs.12368