Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Isabell Rumrich ja Pasi Hirvonen.

Kuopion tohtoripromootion priima ja ultimus valittiin

Itä-Suomen yliopiston kesäkuisen tohtoripromootion priimatohtoriksi on valittu FT Isabell Rumrich ja ultimustohtoriksi YTT Pasi Hirvonen

Tohtoripromootio järjestetään Kuopiossa 9.-11.6.2022. Perinteikkäässä akateemisessa juhlassa vihitään 126 yliopistosta väitellyttä tohtoria ja 13 kunniatohtoria. Kolmipäiväisiin juhlallisuuksiin kuuluu muun muassa promootioharjoitus, hatunsovittajaiset, varsinainen promootioakti Kuopion Musiikkikeskuksessa, promootiokulkue, tanssiaiset ja risteily.

Perinteen mukaisesti promootion tohtoritoimikunta valitsee vihittävien tohtorien joukosta priimus- ja ultimustohtorin, joilla on erityinen asema promootiossa. Molemmat ovat erinomaisesti väitelleitä tohtoreita. Priimus vihitään promootiossa ensimmäisellä kunniasijalla ja hän osoittaa vihittävien tohtorien edustajana näiden oppineisuuden vastaamalla oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen. Ultimus vihitään viimeisellä kunniasijalla ja hän vastaa promootioillallisilla nuorille tohtoreille pidettyyn puheeseen.

Ansiokasta ympäristöaltisteiden ja vuorovaikutuksen tutkimusta

Tohtoritoimikunnan puheenjohtaja, FT Maria-Viola Martikainen kertoo, että Rumrichin ja Hirvosen valintaa puolsi erityisen ansiokas tutkimustyö.

Isabell Rumrich väitteli vuonna 2020 ja osoitti ympäristötieteen alan väitöskirjassaan tupakoinnin vaikuttavan sikiön kehitykseen jo raskauden alkuvaiheessa. Tupakointi lisäsi alhaisen syntymäpainon, lyhyen syntymäpituuden ja pienempien aivojen koon riskiä. Tutkimuksessa kehitetyn työkalun avulla voidaan arvioida muidenkin raskausaikaisten altisteiden vaikutuksia ja siten pyrkiä kohdennetusti ehkäisemään terveyshaittoja.

Pasi Hirvonen väitteli sosiaalipsykologian alalta vuonna 2020. Hän tarkasteli väitöstutkimuksessaan työelämän pienryhmien dynamiikkaa kielellisen vuorovaikutuksen näkökulmasta ja kehitti positioteoriaan perustuvan tavan tarkastella sitä, mitä kokouskeskustelun usein huomaamatta jääneissä vuorovaikutuksen yksityiskohdissa tapahtuu.

Molemmat saivat väitöksen jälkeen tiedekuntansa Nuoren tutkijan palkinnon ja Hirvonen myös Savon Sanomien väitöskirjapalkinnon.

Suomalainen promootioperinne tutuksi

Saksalaissyntyinen Rumrich kuuli suomalaisesta promootioperinteestä ensimmäistä kertaa saadessaan kutsun tohtoripromootioon. – On mukavaa tutustua tähän perinteeseen ja juhlia kovan työn tuloksia yhdessä muiden tohtorien kanssa.

Hän kertoo yllättyneensä valtavasti valinnastaan promootion priimatohtoriksi. – Se on kunniatehtävä, joka vähän hermostuttaakin, mutta hyvällä tavalla. Väitöskirjani ohjaajat ovat luvanneet auttaa minua puheenvuoroni valmistelussa.

Rumrich on väiteltyään jatkanut ympäristöaltisteisiin liittyvää tutkimusta. Tällä hetkellä hän on mukana Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen Finpark-hankkeessa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden yhteyttä Parkinsonin tautiin. – Tätä varten olen vapaalla työstäni Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ensi vuonna jatkan THL:llä ilmansaasteiden terveysvaikutusten tutkimusta Suomen Akatemian rahoittamassa APPEAL-hankkeessa. Lisäksi tulen työskentelemään ilmansaasteiden vaikutusten arvioinnin kehittämisen parissa Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa ULTRHAS-hankkeessa.

– Toivottavasti voin tehdä myös tulevaisuudessa tutkimusta, joka parhaassa tapauksessa auttaa ehkäisemään sairastumisia. Olen kiitollinen mahdollisuudesta tehdä väitöskirja, jatkaa tutkimuksen tekoa ja päästä vielä viettämään promootiota pandemiasta ja kaoottisesta maailmantilanteesta huolimatta.

Yhteisöllisyyttä haasteiden keskellä

Hirvonen puolestaan toteaa, että jo pelkkä osallistuminen tohtoripromootioon on hienoa, mutta ultimustohtorin rooli tuo siihen vielä oman upean ulottuvuutensa. –  Olen myös todella ylpeä siitä, että edustamani organisaatio-, tiimi- ja vuorovaikutustutkimus saa tätä kautta arvostusta, näkyvyyttä ja tunnustusta.   

–  Promootio on minulle erityisesti yhteisöllinen ja sosiaalinen tapahtuma, jossa pääsemme yhdessä tutkijakollegoiden kanssa juhlistamaan saavutuksiamme ja näkemään toisiamme pitkästä aikaa juhlallisissa merkeissä. Juhlallisuudet varmasti luovat yhteisöllisyyden tunnetta, joka on ollut hieman kadoksissa koronapandemian vuoksi. Odotan todella innolla ystävieni näkemistä ja yhteisesti jaettuja juhlallisuuksia! Lisäksi odotan tapahtuman nostavan esiin ja tekevän näkyväksi Itä-Suomen yliopistossa tehtävää hienoa monitieteellistä tutkimusta.  

–  Pidän tärkeänä, että yliopistomaailman perinteitä ylläpidetään ja näin ollen olen mielelläni osa promootioperinnettä. Akateemisessa maailmassa tämänkaltaiset juhlahetket ovat kuitenkin aika harvassa, Hirvonen toteaa.

–  Yliopistoyhteisö on esimerkiksi koronapandemian aikana kohdannut paljon haasteita. Tiedeyhteisön asiantuntijuutta on kovasti peräänkuulutettu, mutta sitä on ajoittain myös kritisoitu jokseenkin tiukkaan sävyyn. Toisaalta on ollut hienoa nähdä tiedeyhteisön esille nousua ennen kaikkea monitieteisenä kenttänä, jossa esimerkiksi niin luonnontieteiden ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden näköalat ovat edesauttaneet koronapandemiasta selviämistä. 

Hirvonen on toiminut jo ennen väitöstä ja sen jälkeen opetus- ja tutkimustehtävissä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella innovaatiojohtamisen tiimissä. Tällä hetkellä hän on vierailevana post doc -tutkijana Bruggessa Belgiassa Työsuojelurahaston tuella. – Työskentelen YK-yliopiston UNU-CRIS-instituutin ja Brysselin vapaan yliopiston VUB:n koordinoimassa UNTRAD-ohjelmassa ja tutkin sitä, kuinka neurotieteiden tutkijat sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä ja kuinka he ymmärtävät ja jäsentävät kansalaisten ja potilaiden osallisuutta tutkimustyössä.

Itä-Suomen yliopistossa Hirvonen kuuluu Neuro-impakti ja innovaatio -tutkimustiimiin, jossa tutkitaan erityisesti neuroterveyden johtamista ja organisointia. – Meillä on suunnitteilla muun muassa neurotieteiden asiantuntijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen liittyvää tutkimusta.  

Lisätietoja:

https://www.uef.fi/fi/promootio

https://uefconnect.uef.fi/henkilo/pasi.hirvonen/

https://uefconnect.uef.fi/henkilo/isabell.rumrich/