Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kouluruokailu

Kouluruoka maistuu paremmin ruokakasvatuksen avulla

Maistuva koulu -toiminta alakouluissa kohensi oppilaiden koululounasta. Opettajat saivat lisää työvälineitä ruokakasvatukseen ja oppilaat kokivat, että heillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kouluruokailuun.   

Lukuvuoden 2019–2020 aikana tutkittiin Maistuva koulu -mallin mukaisen ruokakasvatuksen vaikutuksia koululaisten ruokailutottumuksiin ja soveltumista koulun arkeen. Mukana olivat Järvenpään, Kuopion, Salon, Siilinjärven ja Sotkamon kunnat, joista yhteensä 15 interventiokoulua sekä 10 verrokkikoulua.

Laadukas ruokakasvatus parantaa lasten ruokatottumuksia ja lisää heidän hyvinvointiaan. Maistuvan koulun tavoite on tarjota alakoulujen henkilöstölle työkaluja ruokakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen, ja toiminta pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.  Hyviksi havaittuja käytäntöjä ja materiaaleja on koottu yhteen sivustolle maistuvakoulu.fi. Hankkeen on toteuttanut Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry yhdessä Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen tutkimusryhmän kanssa.

Tutkimuksen alustavat tulokset ja kokemukset hankkeesta vahvistavat, että oppilaiden syömiskäyttäytymiseen on mahdollista vaikuttaa ruokakasvatuksen avulla. Alustavien tulosten mukaan Maistuva koulu -toiminta edisti oppilaiden täysipainoisen koululounaan nauttimista. Toiminnan myötä useampi oppilas myös koki saavansa osallistua kouluruokailun suunnitteluun. Edullisia muutoksia havaittiin erityisesti niillä kouluilla, joissa toteutettiin ruokakasvatusta aktiivisimmin.

Koko koulu osallistui

Lukuvuoden alussa kouluissa suunniteltiin ruokakasvatuksen toteutusta sekä sovittiin, mitä asioita halutaan kehittää. Opettajat hyödynsivät maistuvakoulu.fi-sivustoa työnsä tukena. Koulut saivat itse päättää, miten toimintaa toteuttavat.

– Kouluissa tehtiin ketteriä kokeiluja: esimerkiksi siirrettiin kasvikset linjaston alkuun, alettiin tarjota aamupuuroa, äänestettiin kouluravintolalle nimi ja sovittiin yhteisistä pelisäännöistä ruokailuun, kertoo toiminnanjohtaja Silja Varjonen Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:stä. Ruoka- ja ravitsemusaiheet näkyivät monipuolisesti oppitunneilla ja teemapäivissä.

Näyttää siltä, että suurimmat muutokset oppilaiden käyttäytymisessä saavutettiin, kun koko koulu sitoutui ruokakasvatuksen toteuttamiseen. Hyvä esimerkki tästä oli rehtorin päätös tarjota esimerkkiruokailun verotusetu kaikille opettajille.  – Oppilaiden hyvinvoinnin parantaminen ja kouluruuan maistuvuuden lisääminen koettiin yhteiseksi asiaksi, johon tarvittiin koko koulun henkilöstön osallistuminen, kertoo projektitutkija Amma Antikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Maistuva koulu -toiminnan myötä yhä useampi opettajista huomasi, että ruokakasvatuksella voi vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin. Suurin osa opettajista koki, että toiminnasta oli hyötyä opetustyössä ja että he saivat sivustolta riittävästi oppimateriaalia ruokakasvatukseen. Valtaosa interventiokouluista aikoo jatkaa toimintaa myös seuraavana lukuvuonna.

Maistuva koulu -mallin kehittämistä on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö terveyden edistämisen määrärahasta 2018–2020.

Seminaari ja alueelliset tiedotustilaisuudet

Maistuvasta koulusta ja tutkimuksen alustavista tuloksista kuullaan lisää verkkoseminaarissa 2.9. klo 9– 11.30. Lämpimästi tervetuloa! Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://forms.gle/DiypkmQN98Aapo687.

Kuntakohtaisissa tiedotustilaisuuksissa on mahdollista kuulla tarkempia vertailuja kunnan tuloksista. Tilaisuudet järjestetään verkkoyhteyksillä.

Kuopio ja Siilinjärvi: 27.8. klo 13– 14. Ilmoittautuminen: aija.laitinen (a) uef.fi
Salo: 1.9. klo 14.30– 15.30. Ilmoittautuminen: info (a) ruukku.org
Sotkamo: 3.9. klo 15.30– 18.30. Ilmoittautuminen: aija.laitinen (a) uef.fi
Järvenpää: Lisätietoja info@ruukku.org

Lisätietoja

Silja Varjonen
toiminnanjohtaja, ETM (ravitsemustiede)
Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
puh. 040 526 8475
silja.varjonen (a) ruukku.org

Amma Antikainen
Projektitutkija, FM (elintarvikekehitys), TtK (ravitsemustiede)
Itä-Suomen yliopisto
puh. 050 359 0104
amma.antikainen (a) uef.fi