Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Ihmisjoukko

Korkean verenpaineen ja rasvamaksan vaikutuksia kuolemanriskiin ei voi summata

Sekä kohonneeseen verenpaineeseen että rasvamaksaan liittyy kohonnut kuolemanriski.  Niiden yhteisvaikutus kuolleisuuteen ei kuitenkaan näytä olevan suurempi kuin kummankaan vaikutus erikseen, osoittaa Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus. 34 vuotta kestäneen seurantatutkimuksen tulokset julkaistiin Scandinavian Journal of Gastroenterology -lehdessä ja ne esitellään myös Yhdysvaltain sydänsäätiön AHA:n konferenssissa myöhemmin syyskuussa.

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden tunnistaminen on auttanut kehittämään potilaiden hoitoa jo vuosikymmenten ajan. Kohonnut verenpaine on sydän- ja verisuonitautien yleisin riskitekijä. Kohonneesta verenpaineesta kärsii maailmanlaajuisesti yli miljardi ihmistä ja se aiheuttaa noin 18 miljoonaa sydän- ja verisuoniperäistä kuolemaa joka vuosi. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin kuuluu myös rasvamaksatauti, jossa maksasolujen sisään kertyy rasvaa. Vaikka rasvamaksatauti on suurelle yleisölle tuntemattomampi sairaus, sen piirteitä on neljäsosalla maailman väestöstä.

Sydän- ja verisuonitautien yksittäisiä riskitekijöitä on tutkittu paljon, mutta niiden yhteisvaikutuksista ja keskinäisistä vuorovaikutuksista tiedetään vähemmän. Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiinkin ensimmäistä kertaa kohonneen verenpaineen ja rasvamaksataudin yhteisvaikutusta kuolleisuuteen.

Väestöpohjaiseen Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimukseen osallistui kaikkiaan 1 569 keski-ikäistä miestä Kuopion alueelta. Tutkimuksessa analysoitiin eri vaiheissa olevan rasvamaksataudin ja kohonneen verenpaineen erillis- ja yhteisvaikutuksia kokonaiskuolleisuuteen sekä sydän- ja verisuoniperäiseen kuolleisuuteen 34 vuoden seurantajakson aikana. Rasvamaksatautiin ja kohonneeseen verenpaineeseen liittyi sekä erikseen että yhdessä merkittävä kuolemanriski. Yhdessä esiintyessään ne olivat kuitenkin yhteydessä vain yhtä suureen tai jopa pienempään kuolemanriskiin kuin esiintyessään erikseen.

Kun kaksi tekijää vaikuttaa samaan lopputulemaan, niiden vuorovaikutuksesta riippuen tulos voi olla myös suurempi tai pienempi kuin niiden erillisten vaikutusten summa. Nyt julkaistussa tutkimuksessa rasvamaksataudin ja kohonneen verenpaineen negatiivinen vuorovaikutus näkyi tutkittujen kuopiolaismiesten sydän- ja verisuoniperäisessä kuolemanriskissä.

– Vaikka sekä rasvamaksatauti että kohonnut verenpaine lisäävät sydänkuolemien riskiä erikseen, yhdessä esiintyessään nämä riskitekijät saattavat jossain määrin estää toistensa vaikutuksia, tutkimusartikkelin pääkirjoittaja, tutkija ja lääkäri Mounir Ould Setti Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että rasvamaksatauti ja kohonnut verenpaine eivät kenties ole täysin toisistaan riippumattomia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, kuten aiemmin on ajateltu. Tutkijoiden mukaan aiheesta tarvitaan vielä lisää tutkimusta, mutta havaittu yhteys kannattaa ottaa huomioon, kun tutkitaan rasvamaksataudin tai kohonneen verenpaineen vaikutusta kuolleisuuteen tai sydän- ja verisuonitauteihin.

Lisätietoja:

Mounir Ould Setti, Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, mounir.ould.setti (at) uef.fi, p. 0417516085

Tutkimusartikkeli:

Mounir Ould Setti, Ari Voutilainen, Behnam Tajik, Leo Niskanen & Tomi-Pekka Tuomainen (2021) Negative interaction of fatty liver and hypertension on cardiovascular mortality in non-diabetic men: 34 years of follow-up, Scandinavian Journal of Gastroenterology, 56:9, 1096-1102. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365521.2021.1951836