Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kaksi hoitohenkilökuntaan kuuluvaa hymyilee toisilleen.

Kliinisesti erikoistuneiden sairaanhoitajien tarve kasvaa – korkeakouluyhteistyö vastaa haasteeseen

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen erikoisosaamisen kehittäminen on yksi ratkaisu lisätä sairaanhoitajien pätevyyttä ja vastuuta perusterveydenhuollon avopalveluissa.

Kliinisesti erikoistuneet sairaanhoitajat ovat hankkineet erikoistumiskoulutuksen ja työkokemuksen myötä erityisosaamisen, joka mahdollistaa heidän työskentelynsä kansallisesti määritellyllä kliinisen hoitotyön erikoisalalla. Erityisosaaminen mahdollistaa sairaanhoitajien pätevyyden vaativiin potilas- ja asiakastyön asiantuntijatehtäviin sekä erikoisalan kehittämiseen. Kliinisesti erikoistuneiden sairaanhoitajien tarve kasvaa lähivuosina tuhansilla. 

Korkeakouluyhteistyö on keskeinen väline vastata kasvavaan terveysalan ammattilaisten tarpeeseen. Esimerkiksi sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen erikoisosaamisen kehittäminen on yksi ratkaisu lisätä sairaanhoitajien pätevyyttä ja vastuuta perusterveydenhuollon avopalveluissa. Tämä mahdollistaa sairaanhoitajien toimimisen rajatusti lääkkeenmäärääjinä muun muassa yhteispäivystyksissä, terveyskeskuksissa ja kotisairaanhoidossa. 

Itä-Suomen yliopistolla on yli kolmentoista vuoden kokemus sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutusyhteistyöstä ammattikorkeakoulujen kanssa. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa farmakologian ja reseptiopin opintokokonaisuudet ammattikorkeakoulujen järjestämään sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen lisäkoulutukseen (45 op). Yhteistyössä on koulutettu jo noin 850 sairaanhoitajaa rajattuun lääkkeen määräämiseen, ja osallistujamäärät ovat kasvaneet viime aikoina. 

Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen välisestä yhteistyöstä hyvä esimerkki on myös Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen keskuksen tarjoamat lääketieteen tallenteet, jotka tukevat muun muassa sairaanhoitajien perusopintoja. 

Kliinisesti erikoistuneiden sairaanhoitajien kasvava tarve on haaste, johon voidaan vastata tehokkaalla korkeakouluyhteistyöllä. Korkeakoulut ja terveydenhuollon toimijat yhdessä voivat varmistaa, että tarvittava osaaminen ja pätevyys ovat käytettävissä tulevaisuudessakin. 

Lisätietoja: 

Lääkealan suunnittelija Juha Marjala, jatkuvan oppimisen keskus, Itä-Suomen yliopisto, juha.marjala@uef.fi, p. 050 4495192 

Varaa 20 minuutin tapaaminen