Hyppää pääsisältöön
Kasvin taimi käsissä.

Kevään Studia Generalia -luentosarja tarjoaa näkökulmia hyvinvointiin ekologisena kysymyksenä

Miten ympäristöahdistus syntyy? Millainen on saamelaiskulttuurin suhde luontoon? Mitä yhteiskunnan ekologinen jälleenrakennus edellyttää? Miten omakätinen ruoantuotanto rakentaa ihmisten keskinäisiä ja lajien välisiä suhteita? Mistä on kyse planetaarisessa nuorisotutkimuksessa? Millaisia ovat kestävän hyvinvoinnin globaalit haasteet ja millainen yhteiskuntapolitiikka tukisi nykyistä paremmin kestävän hyvinvoinnin tavoitteita?

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kevään Studia Generalia -luentosarja tarjoaa näkökulmia kestävään hyvinvointiin. Kaikille avoimet luennot toteutetaan yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa. Luennot järjestetään Zoom-etäyhteydellä, jolloin niitä voi seurata selaimen kautta. Kuuden luennon sarja käynnistyy 3.4 ja jatkuu 11.5. saakka.

Luennoitsijat ovat maamme parhaita kestävän hyvinvoinnin asiantuntijoita: dosentti Panu Pihkala, tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi, BIOS-tutkimusyksikön tutkija, KTT Paavo Järvensivu, tutkijatohtori Pieta Savinotko, tutkimusprofessori Sofia Laine, ja sosiaalipolitiikan tutkija Tuuli Hirvilammi.

Luentosarja on osa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehtoa, jossa yhdistyvät entiset sosiologian ja sosiaalipedagogiikan maisteriohjelmat. Lisätietoa ”Hyviksen” suuntautumisvaihtoehdosta löydät verkosta osoitteesta https://www.uef.fi/fi/koulutus/hyvinvointi-yhteiskunnassa

3.4.2023 klo 13. Ympäristöahdistus ja post-traumaattinen kasvu, dosentti Panu Pihkala. Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/67114161319

13.4.2023 klo 13. Saamelaisten kulttuurinen hyvinvointi muuttuvassa ilmastossa, tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi. Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/66279183932

20.4.2023 klo 13. Yhteiskunta on jälleenrakennettava suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. KTT Paavo Järvensivu. Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/68035237086

27.4.2023 klo 13. Omakätisen ruoantuotannon käytäntöjä ja keskinäisriippuvuuksia, tutkijatohtori Pieta Savinotko. Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/66427636796

4.5.2023 klo 13. Planetaarisen nuorisotutkimuksen kehys nuorten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin sekä ekologisen kestävyyden yhdistäjänä, tutkimusprofessori Sofia Laine. Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/67724747820

11.5.2023 klo 13. Kohti kestävää hyvinvointia, dosentti Tuuli Hirvilammi. Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/62772420969

Tarkemmat tiedot luennoitsijoista ja luentojen aihepiireistä löytyvät Itä-Suomen yliopiston tapahtumakalenterista osoitteesta https://www.uef.fi/fi/events.

Lisätietoja:

Professori Arto O. Salonen, puh. 050 359 0613, arto.salonen(at)uef.fi

Yliopistonlehtori Sanna Ryynänen, sanna.ryynanen(at)uef.fi