Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Norsuja.

Kasvillisuus vähenee norsujen vaellusreiteillä Namibiassa

Laajoihin kaukokartoitusaineistoihin perustuva tutkimus osoittaa, että kasvillisuus on vähentynyt norsujen vaellusreittien ympäristössä Namibiassa. Ihmisasutus ja erilaiset keinotekoiset esteet, kuten aidat, vaikuttavat villieläinten liikkeisiin, mikä osaltaan lisää kasvillisuuden vähenemistä. Kasvillisuuden lisääntymistä puolestaan havaittiin alueilla, joilla harjoitettiin tehoviljelyä ja karjanlaidunnusta.

Itä-Suomen yliopiston ja Namibian yliopiston tutkijat selvittivät monipuolisen kaukokartoitusaineiston avulla norsujen ja muiden suurten kasvinsyöjänisäkkäiden vaikutusta kasvillisuuteen ja sen rakenteeseen Zambesin alueella Namibiassa vuosina 2002–2021. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin ihmisen toiminnan vaikutuksia kasvillisuuteen sekä villieläinten liikkumiseen. Tutkimus on julkaistu Sensor-tiedejulkaisussa.

Zambesin alueella elää tällä hetkellä noin 12 000 norsua. Määrä on lähes kymmenkertaistunut vuodesta 1989, jolloin norsupopulaation koko oli vajaat 1 500 yksilöä. Tutkimus osoitti, että kasvillisuuden väheneminen oli suurinta alueilla, joilla on paljon norsuja. Vaikutukset kasvillisuuteen olivat isoimmat norsujen muuttokäytävillä kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla.

– Syvempi ymmärrys villieläinten vaikutuksesta maaperään tarjoaa työkaluja villieläinten ja luonnonvarojen hoidon parantamiseen, professori Alfred Colpaert Itä-Suomen yliopistosta toteaa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin muun muassa MODIS- satelliittiaineistoja, jotka soveltuvat maaperän muutosten tarkasteluun pitkällä aikavälillä. Aikasarja-aineistojen analysoinnissa käytettiin edistyneimpiä geospatiaalisia menetelmiä, joilla voitiin erottaa ihmisen aiheuttama maaperän rappeutuminen luonnollisten ilmastotekijöiden aiheuttamasta rappeutumisesta.

Lisätietoja:

Professori Alfred Colpaert, puh. 050 400 7427, alfred.colpaert(at)uef.fi, UEF Connect

Projektitutkija Augustine-Moses Gaavwase Gbagir, puh. 050 431 0786, augustine.gbagir(at)uef.fi, UEF Connect

Tutkimusartikkeli:
Augustine-Moses Gaavwase Gbagir, Colgar Sisamu Sikopo, Kenneth Kamwi Matengu, Alfred Colpaert. Assessing the Impact of Wildlife on Vegetation Cover Change, Northeast Namibia, Based on MODIS Satellite Imagery (2002–2021). Sensors, 2022. http://dx.doi.org/10.3390/s22114006